Prokrastinace

Prokrastinace

Prokrastinace je nechtěným chováním, které se projevuje odkládáním úkolů nebo povinností na pozdější dobu. Je to situace, kdy vědomě víme, co máme udělat, ale přesto se vyhýbáme práci a raději se zabýváme jinými věcmi, které nám přinášejí okamžité uspokojení. Tento fenomén může mít různé důvody a může se projevovat jak v osobním životě, tak i v pracovním prostředí.


Prokrastinace může být způsobena strachem z neúspěchu, nedostatkem motivace, nedostatkem sebeorganizace nebo dokonce perfekcionismem. Někteří lidé mají tendenci odkládat úkoly, protože cítí tlak a stres spojený s jejich splněním. Mohou se cítit přemáháni velkým množstvím práce, což vede k tomu, že se snaží se jí vyhnout. Dalším faktorem může být nedostatek motivace, když úkol není dostatečně zajímavý nebo nedostatečně spojený s našimi cíli a hodnotami.


Prokrastinace má však negativní dopady. Odkládání úkolů často vede k přetížení a stresu, což může zhoršit výsledky práce a snížit naši efektivitu. Tím, že se vyhýbáme úkolům, se také můžeme dostat do začarovaného kruhu, kdy se úkoly hromadí a náš stres se ještě zvyšuje. Prokrastinace může také vést k pocitu viny a nízkému sebevědomí, protože si uvědomujeme, že jsme nevyužili svůj čas a potenciál.


Existují různé způsoby, jak se s prokrastinací vypořádat. Je důležité si uvědomit, že prokrastinace je naučený vzorec chování a že ho můžeme změnit. Pomoci může například rozdělení úkolu na menší části, stanovení jasných cílů a termínů, odměňování sebe sama za splněné úkoly nebo vytváření strukturovaného pracovního prostředí. Překonání prokrastinace vyžaduje čas a úsilí, ale může přinést významné pozitivní změny v našem životě. Naučit se efektivně spravovat svůj čas a zvládat úkoly může vést k vyšší produktivitě, menšímu stresu a většímu pocitu uspokojení z našich výsledků.


Spolupráce s odborníkem vám může poskytnout nezbytnou podporu a nástroje pro překonání prokrastinace a dosažení většího pocitu efektivity a uspokojení v životě.

Odborníci, kteří vám mohou pomoci

Mgr. Tereza Lysá
star star star star star
person Dospělí, náctiletí, děti
done 8 let praxe

Poskytuji psychologické poradenství pro dospívající a dospělé klienty, s důvěrou, že řešení k trápení může objevit každý sám v sobě, a to pokud pozná vlastní potřeby a zdroje.

Mgr. Eva Vraníková
star star star star star
(3)
person Dospělí
done 3 roky praxe

Každý občas neví, jak dál. Přijďte ke mně na konzultaci. Situaci probereme, pomůžu Vám srovnat si myšlenky a vybrat společně další postup, který Vám sedne.

Mgr. et Bc. Kristýna Šlajsová
star star star star star
(11)
person Dospělí
done 6 let praxe

Cítíte ztrátu motivace? Syndrom vyhoření, stres či úzkost? Řešíte konflikty v pracovním nebo osobním životě? Věřím, že najdeme cesty, jak situace společně řešit.