Zásady zpracování osobních údajů

společnosti Teledoc s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 11954299, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn.: C 356963, kterou zastupuje Bc. Adam Hrubý, jednatel (pro zjednodušení dále jen “my” nebo “ správce”)

1. CO POTŘEBUJETE VĚDĚT NA ÚVOD?

1.1. Cílem tohoto dokumentu bude seznámit Vás s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Ať už jste návštěvníky našich webových stránek, registrovanými uživateli nebo našimi partnery

1.2. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás:

 • na e-mail info@mamlekare.cz nebo
 • poštou na adrese sídla: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4.

1.3. Jak postupujeme při zpracování Osobních údajů? Některé Vaše Osobní údaje bude zpracovávat na základě uzavřeného smluvního vztahu (za účelem plnění smluvní povinnosti), některé Osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu. Souhlas si od vás vyžádáme, jen pokud to bude opravdu nutné.

1.4. Kdy jsme v pozici správce a zpracovatele. Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na případy, kdy je jsme správcem Osobních údajů. Tam, kde budeme v pozici zpracovatele Osobních údajů budou práva a povinnosti při Zpracování Osobních údajů řešeny v rámci příslušné zpracovatelské smlouvy.

1.5. Definice. Pro lepší přehlednost a orientaci jsou v těchto zásadách zpracování osobních údajů uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují:

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodní sdělení

zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná za účelem propagace našich služeb;

Osobní údaje

jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

Služba

softwarová služba, kterou Poskytovatel provozuje za účelem poskytování Služeb, poskytovaná na základě Smlouvy;

Smlouva

smlouva o poskytování Služeb ve znění Podmínek poskytování služby , která je uzavřena mezi námi a registrovaným Uživatelem, případně se bude jednat o smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, které byly sjednány;

Uživatel / vy

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka (osobu, která si u nás zřídila Uživatelský účet a je poskytována Služba) nebo opotenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, kteří si je jen prohlížejí;

Web

naše webové stránky, dostupné na: www.mamlekare.cz;

Zpracovatel

využíváme jiné subjekty, aby nám např. zajistili bezpečné ukládání dat nebo abychom vám zaslali newsletter. Během této spolupráce mohou zpracovávat Osobní údaje, které jste nám poskytli;

Zpracování Osobních údajů

zjednodušeně se jedná jakékoli nakládání s Osobními údaji - ať už je to jejich uložení, sdílení, smazání, nebo měnění;

Zvláštní kategorie Osobních údajů

údaje, které chápeme jako ty, které jsou citlivější. Týkají se například toho, jaký je Váš etnický původ, jaká je Vaše sexuální orientace, jestli jste v odborech nebo jak jste na tom zdravotně a jaká je Vaše víra. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME A JAK?

1.1. Jak zpracováváme osobní údaje? Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání dodržujeme bezpečnostní technická a organizační pravidla. Proces zpracování Osobních údajů je automatizován, ale neprovádíme profilování. Proces zpracování Osobních údajů je automatizován, ale neprovádíme profilování. Konkrétní účely zpracování údajů a kategorie osobních údajů, které pro jednotlivé účely zpracováváme jsou rozepsány v následující části .

1.2. Jaké osobní údaje zpracováváme? Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje podle toho, v jakém postavení vůči platformě Mamalekare.cz vystupujete. Prosím vezměte na vědomí, že o Pacientovi můžeme zpracovávat také Zvláštní kategorie osobních údajů vzhledem k charakteru poskytované Služby. Přijali jsme taková opatření, aby došlo k vysoké úrovni zabezpečení a minimalizaci doby zpracování Zvláštní kategorie osobních údajů. Zvláštní kategorie osobních údajů (lékařské zprávy, informace o zdravotním stavu Pacienta) jsou zpřístupněné pouze Lékaři a Pacientovi, nikoliv správci webu. Tyto Osobní údaje jsou zašifrovaná, aby nikdo další neměl k Zvláštním kategoriím Osobních údajů přístup.

1.3. Pokud budete Uživatelem našeho Webu, budeme zpracovávat tyto Osobní údaje:

 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy);
 • email, jméno a příjmení pokud nám jej dobrovolně sdělíte);
 • IP adresa;
 • cookies.

1.4. Pokud máte zájem si založit uživatelský účet jako Lékař nebo Terapeut, budeme zpracovávat tyto Osobní údaje:

 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu - jméno, příjmení, e-mail, historie schůzek, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu);
 • jméno a příjmení, životopis, dosažené vzdělání včetně diplomu;
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo, adresa);
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy);
 • dobrovolně vložený profilový obrázek v uživatelském účtu;
 • IP adresa;
 • cookies.

1.5. Pokud máte zájem si založit uživatelský účet jako Pacient, budeme zpracovávat tyto Osobní údaje:

 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu - jméno, příjmení, e-mail, historie objednávek, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu);
 • kontaktní údaje a fakturační údaje (zejména e-mail, telefonní číslo, adresa);
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy);
 • dobrovolně vložený profilový obrázek v uživatelském účtu;
 • údaje o zdravotním stavu (videohovor, zpráva od Lékaře);
 • IP adresa;
 • cookies.

1.6. Pokud budete uchazečem o zaměstnání, budeme zpracovávat tyto Osobní údaje:

 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi);
 • životopis;
 • IP adresa;
 • cookies.

2. UŽIVATELÉ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme Vaše Osobní údaje pro účely uvedené v této tabulce.

V případě zájmu se můžete na webových stránkách nebo přes email přihlásit k odběru obchodních sdělení či obdobného propagačního materiálu, který připravujeme pro případné zájemce o Službu. Pro přihlášení k odběru obchodního sdělení je nutné, abyste nám s Vaším souhlasem poskytli některé své osobní údaje k jejich zpracování.

Proč?

Jaké údaje?

Jak?

Jak dlouho?

Návštěva webových stránek.

Zajištění základních funkcí našich webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a marketingu. Osobní údaje zpracováváme také abychom vám mohli zobrazovat relevantní obsah nebo naši reklamu na jiných webových stránkách. Preference můžete nastavit v cookie liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajůsouhlas nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).

Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. Pokud navštívíte naše webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu.

Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.

Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší. Více informací najdete v Cookie Policy .

Zaslání dotazu.

Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

Za účelem vyřízení dotazu zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jeho vyřízení nezbytné. Komunikace probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem webu.

Uzavřené dotazy jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od položení dotazu.

Zasílání obchodních sdělení (přímý marketing).

Vyslovili jste souhlas se zasíláním newsletterů. Pokud nechcete newsletter dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.

ZÁKAZNÍCI (REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ PACIENTI)

Pokud si u nás vytvoříte uživatelský účet, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat všechny funkce Služby.

Proč?

Jaké údaje?

Jak?

Jak dlouho?

Návštěva webových stránek.

Zajištění základních funkcí našich webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a marketingu. Osobní údaje zpracováváme také abychom Vám mohli zobrazovat relevantní obsah nebo naši reklamu na jiných webových stránkách. Preference můžete nastavit v cookie liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajůsouhlas nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).

Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. Pokud navštívíte naše webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu.

Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.

Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší. Více informací najdete v Cookie Policy.

Registrace.

Abyste mohli začít využívat Službu, je potřeba nejprve s námi uzavřít Smlouvu. Dokončením registrace je Smlouva mezi námi uzavřena.

Při registraci zadáváte Váš e-mail nebo účet Google a účet Twitter, dále ve Vašem uživatelském účtu vyplňujete jméno, příjmení a případně další kontaktní údaje. U rezervace Služby vybíráte konkrétního Lékaře nebo Terapeuta. Budeme o Vás zpracovávat také záznam hovoru s Terapeutem nebo Lékařem a také zprávu od Lékaře.

Tyto údaje nám poskytnete při vyplnění dotazníku po vyplnění registračního formuláře a založení uživatelského účtu nebo u dílčí rezervace. Jedná se o plnění Smlouvy.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo do jejich předání a následně po dobu 4 let od skončení Smlouvy / nebo poskytnutí Služby.

Zvláštní kategorie osobních údajů (záznam

Služba.

Pokud budete využívat Službu může dojít ke zpracování Zvláštní kategorie Osobních údajů.

Během poskytování Služby můžeme zpracovávat tyto Osobní údaje: Poznámky které si může psát Lékař nebo Terapeut během schůzky;

lékařské zprávy, informace a zdravotním stavu Pacienta) zpřístupněné v nezašifrované podobě jen pro konkrétního Lékaře, Informace o zdravotním stavu Pacienta zpřístupněné Lékaři než proběhne schůzka.

Abychom mohli poskytovat Službu, budeme zpracovávat Zvláštní kategorie Osobních údajů. Titem pro zpracování je plnění Smlouvy.

Poznámky které si může psát Lékař nebo Terapeut během schůzky uloženy jsou maximálně 24 hodin na serveru Mamlekare.cz. Poté jsou odeslány psychologovi v zašifrované podobě e-mailem a smazány.

Lékařské zprávy a údaje o zdravotním stavu Pacienta jsou přístupné jen konkrétnímu Lékaři a Pacientovi, pro administrátory jsou zašifrované. Pokud si Pacient rezervuje schůzku např. za týden, budou tato Osobní údaje o Pacientovi určená Lékaři uložena na našich serverech maximálně po dobu než proběhne schůzka.

Uživatelský účet.

Pokud si vytvoříte uživatelský účet, budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat všechny funkce Služby.

Údaje vyplněné při registrace, zejména se jedná o Váš e-mail a další kontaktní údaje.

Tyto údaje nám poskytnete při zakládání uživatelského účtu. Jedná se o plnění Smlouvy.

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu existence uživatelského účtu.

Komunikace se zákaznickou podporou, žádosti a stížnosti.

Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu, případně jsou Osobní údaje zpracovávány na základě uzavřené Smlouvy.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo faktury a uživatelský účet.

Za účelem vyřízení dotazu, žádosti či stížnosti zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jejich vyřízení nezbytné. Komunikace se zákaznickou podporou probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem webu.

Uzavřené dotazy a stížnosti jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od dotazu či vyřízení stížnosti.

Přímý marketing, zejména zasílání obchodních sdělení.

U našich zákazníků můžeme newsletter zasílat na základě oprávněného zájmu na zlepšování a propagování našich služeb nebo těm, kteří se zasíláním vyslovili souhlas. Pokud nechcete newsletter dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách.

Údaje jsou

zpracovávány po dobu 5 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.

Účetnictví.

Za poskytování služeb od Vás přijímáme Odměnu a vystavujeme Vám účetní a daňové doklady, které následně archivujeme a dále s nimi pracujeme pro potřeby řádného vedení našeho účetnictví a plnění zákonných povinností.

Údaje na faktuře - jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy. Údaje na daňovém dokladu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o poskytnutých službách.

Po vyplnění platebních informací v profilu si tyto údaje uložíme, abychom vytvořili fakturu. Plníme zákonnou povinnost.

Máme ze zákona povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Také máme povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Zasílání informací, které souvisejí s plněním Smlouvy.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jiná identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely zasílání informací týkajících se našeho smluvního vztahu. Může se jednat o změnu Podmínek poskytování služby nebo ceníku.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Dodržování zákonných povinností.

V určitých případech musíme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností stanovených zákonem.

Zejména se může jednat o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační údaje, či jinou identifikaci Uživatele.

Vaše Osobní údaje v tomto případě zpracováváme, abychom dodrželi platné právní předpisy (plnění zákonné povinnosti).

Vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

ZÁKAZNÍCI (REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ LÉKAŘI NEBO TERAPEUTI)

Pokud si u nás vytvoříte uživatelský účet Lékaře nebo Terapeuta, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat všechny funkce Služby.

Proč?

Jaké údaje?

Jak?

Jak dlouho?

Návštěva webových stránek.

Zajištění základních funkcí našich webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a marketingu. Osobní údaje zpracováváme také abychom Vám mohli zobrazovat relevantní obsah nebo naši reklamu na jiných webových stránkách. Preference můžete nastavit v cookie liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajůsouhlas nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).

Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. Pokud navštívíte naše webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu.

Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.

Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší. Více informací najdete v Cookie Policy.

Registrace.

Abyste mohli začít využívat Službu, je potřeba nejprve s námi uzavřít Smlouvu. Dokončením registrace je Smlouva mezi námi uzavřena.

Při registraci zadáváte Váš e-mail, dále ve Vašem uživatelském účtu vyplňujete jméno, příjmení a případně další kontaktní údaje.

Tyto údaje nám poskytnete při vyplnění dotazníku po vyplnění registračního formuláře a založení uživatelského účtu. Jedná se o plnění Smlouvy.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo do jejich předání a následně po dobu 4 let od skončení Smlouvy.

Uživatelský účet.

Pokud si vytvoříte uživatelský účet, budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat všechny funkce Služby.

Údaje vyplněné při registrace, zejména se jedná o Váš e-mail a další kontaktní údaje.

Tyto údaje nám poskytnete při zakládání uživatelského účtu. Jedná se o plnění Smlouvy.

Vaše údaje pro tento účel zpracováváme po dobu existence uživatelského účtu.

Komunikace se zákaznickou podporou, žádosti a stížnosti.

Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu, případně jsou Osobní údaje zpracovávány na základě uzavřené Smlouvy.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelský účet.

Za účelem vyřízení dotazu, žádosti či stížnosti zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jejich vyřízení nezbytné. Komunikace se zákaznickou podporou probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem webu.

Uzavřené dotazy a stížnosti jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od dotazu či vyřízení stížnosti.

Přímý marketing, zejména zasílání obchodních sdělení.

U našich registrovaných uživatelů můžeme newsletter zasílat na základě oprávněného zájmu na zlepšování a propagování našich služeb nebo těm, kteří se zasíláním vyslovili souhlas. Pokud nechcete newsletter dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.

Účetnictví.

Účetní a daňové doklady, které následně archivujeme a dále s nimi pracujeme pro potřeby řádného vedení našeho účetnictví a plnění zákonných povinností.

Údaje na faktuře - jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy. Údaje na daňovém dokladu.

Po vyplnění platebních informací v profilu si tyto údaje uložíme, abychom vytvořili fakturu. Plníme zákonnou povinnost.

Máme ze zákona povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Také máme povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Zasílání informací, které souvisejí s plněním Smlouvy.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jiná identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely zasílání informací týkajících se našeho smluvního vztahu.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Dodržování zákonných povinností.

V určitých případech musíme zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem splnění povinností stanovených zákonem.

Zejména se může jednat o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační údaje, či jinou identifikaci Uživatele.

Vaše Osobní údaje v tomto případě zpracováváme, abychom dodrželi platné právní předpisy (plnění zákonné povinnosti).

Vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Proč?

Jaké údaje?

Jak?

Jak dlouho?

Nabídka pracovních pozic.

Na našich webových stránkách se v sekci Pracovní pozice můžete najít aktuálně volná pracovní místa.

Jedná se údaje, které nám poskytnete v zaslaném životopisu. Jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně odkaz na sociální síť, údaje o bývalém zaměstnání, vzdělání, zájmy, schopnosti, certifikace.

Podíváme se na Vámi zaslané podklady, které obsahují Osobní údaje a na základě nich se Vám ozveme.

Máme oprávněný zájem uchovat Osobní údaje uchazečů o zaměstnání po dobu 3 let. Důvodem je možnost, že pro Vás později budeme mít zajímavou nabídku pracovní pozice u nás.

2. KDO JSOU NAŠI ZPRACOVATELÉ?

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Údaje, které mohou Zpracovatelé zpracovávat, včetně jejich účelu a právního titulu zpracování jsme uvedli výše.

Provoz webových stránek a jejich zabezpečení, blog

Active24 , Musil Ondřej

Poskytování Služby

Microsoft Teams, Active24 , Musil Ondřej

Komunikace se zákaznickou podporou, vyřízení dotazu, stížnosti nebo reklamace

Microsoft , Active24 , Musil Ondřej , Trello

Sociální sítě, marketing

F acebook , Youtube , Twitter , GoogleAds

Účetnictví

4mgroup

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek

Google Analytics

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo výše uvedeným Zpracovatelům předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

3. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Rozsah zpracování v rámci poskytování Služby mohou naši zákazníci ovlivnit vlastním nastavením v Uživatelském účtu.

Technická a organizační opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky.

 • Pravidelné zálohujeme data;
 • Minimalizujeme dobu zpracování Osobních údajů, zejména u Zvláštních kategorií osobních údajů;
 • šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;
 • aktualizujeme antivirové softwarové systémy;
 • používáme zabezpečený https protokol;
 • naše data na serverech jsou šifrována zejména ty co se týkají Zvláštních kategorií Osobních údajů;
 • přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců.
 • Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat následující opatření:
 • Naši zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí;
 • Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;
 • Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly.

4. VAŠE PRÁVA A MOŽNOST PODAT ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů jsou Vám zaručena níže popsaná práva, která můžete uplatnit:

- na e-mail info@mamlekare.cz nebo

- poštou na adrese sídla: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4.

Jak rychle vyřídíme Vaši žádost? Odpovíme vám nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že Vám nebudeme moci vyhovět. Abychom Vaši žádost vyřídili co nejdříve, je možné, že si od Vás budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na přístup

Potvrdíme, zda zpracováváme Vaše Osobní údaje.

Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování.

Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno.

Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na opravu

Má právo na žádat o opravu nepřesných osobních údajů. Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu.

Právo na výmaz

Pokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na omezení zpracování

Prosím kontaktujte nás, pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

V případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme Vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že nebudeme moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).

Právo na přenositelnost

Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na Vaši žádost poskytneme jinému správci.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům). Je na nás, abychom náš oprávněný zájem prokázali. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, přestaneme zpracování Osobních údajů provádět.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud jste změnili názor, prosím dejte nám vědět. Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Nechcete, aby se o Vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme Vaše právo, proto profilování neprovádíme. Poskytujeme Službu, Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně.

5. ZÁVĚR

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budete informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailinfo @mamlekare.cz.

Pokud budete nespokojeni, můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 11. 2022.