Závislost

Závislost

Závislost je stav, kdy jedinec vykazuje silnou potřebu nebo nutkání k určitému chování, látkám nebo aktivitám. Závislosti mohou ovlivňovat fyzické, psychické a sociální zdraví jednotlivce a mají negativní dopad na jeho každodenní život. Existuje řada různých typů závislostí, včetně závislostí na látkách, závislostí na hazardních hrách, internetové závislosti, nezdravé závislosti na jídle, závislosti na práci nebo závislosti na sociálních médiích.


Závislosti na látkách jsou nejčastější formou závislostí a zahrnují závislost na alkoholu, tabáku, drogách nebo lékařských přípravcích. Tyto látky mohou způsobit fyzickou závislost a abstinenční příznaky, když je jedinec přestane užívat. Psychologická závislost je také silná a může vést ke ztrátě kontroly nad užíváním látky a negativními důsledky pro jedince i jeho blízké.


Některé závislosti jsou spojeny s určitými aktivitami, jako je závislost na hazardních hrách. Tato forma závislosti je spojena s nekontrolovatelnou potřebou sázet peníze a může vést k finančním, osobním a právním problémům. Internetová závislost je dalším stále častějším jevem, kdy jedinec tráví nadměrnou dobu online a má problémy s omezením tohoto chování. To může vést ke zhoršení sociálních vztahů, úbytku produktivity a problémům se zdravím.


Je také důležité si uvědomit, že závislosti jsou komplexním problémem, který je ovlivněn genetickými, environmentálními a psychologickými faktory. Osoby s predispozicí k závislostem mají větší riziko vyvinout závislost na určité látky nebo chování. Prevence a léčba závislostí zahrnuje komplexní přístup, který zahrnuje terapii, podporu a vzdělávání, aby se jedinci naučili identifikovat a zvládat své závislosti.


Naši psychologové se snaží poskytnout bezpečné a podpůrné prostředí pro lidi s závislostí a pomáhat jim najít cestu ke zdravějšímu a vyváženějšímu životu.

Odborníci, kteří vám mohou pomoci

Mgr. Lucie Marcinčínová
star star star star star
(5)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 8 let praxe

Jako psycholog a terapeut se ve své práci opírám především o odborné vzdělání, můj přístup je orientovaný na řešení. Nebudu soudit vás ani velikost vašeho problému.

Mgr. Jan Schikora
star star star star star
(1)
person Dospělí, náctiletí
done 1 rok praxe

Jako vězeňský psycholog pomáhám s krizovou intervencí, řešením složitých situací, trénováním komunikace a prací se stresem.