Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

-
Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se jako vystudovaný psycholog/psycholožka můžete vydat. Psychologie se v ČR řadí mezi nejpopulárnější obory. Každoročně se na ni hlásí až 5000 studentů, kteří usilují o akademický titul v oboru psychologie. Možnosti, které přichází po studiu, ale nemusí být každému jasné. V dnešním článku si představíme několik profesí, na které je možné navázat po vystudování magisterské psychologie. Patří mezi ně např. forenzní psychologie, věda a výzkum, poradenská psychologie, psychoterapie, klinická psychologie či pracovní psychologie.


Poradenská psychologie – Tato oblast psychologie je jednou z těch praktičtějších. Zabývá se především pomocí lidem, kteří procházejí těžkou životní zkouškou a vyžadují rychlou pomoc. Od psychoterapie je možné poradenskou psychologie odlišit na základě její konzultační povahy práce s klienty. Např. klinický psycholog během vašeho sezení může provádět diagnostické testy nebo také obecné psychologické testování. Jedná se tedy spíše o formu vyšetření, zatímco s poradenským psychologem je kladen větší důraz na samotnou konzultaci problémů a proto je jich povaha více „konzultační“. V konzultacích se pak např. řeší problémy ve vztazích (partnerských i rodinných), školní problémy a profesní problémy. Často se jedná o problémy aktuální a krátkodobé.


Psychoterapie Jedná se o formu léčebné metody, kterou provádí tzv. psychoterapeut. Výhodou této profese je, že k ní stačí bakalářský titul z humanitního oboru. Není tedy zapotřebí studovat samotný obor psychologie. K této profesi je potřeba projít tzv. psychoterapeutickým výcvikem, který je poměrně nákladný a aspirující psychoterapeut si jej musí hradit sám. Psychoterapeutických výcviků je více druhů, jedná se například kognitivně-behaviorální terapii (KBT), logoterapii a gestalt terapii. KBT předpokládá, že poruchy chování jsou pouze naučené reakce, které lze časem přeučit. Proto ji využíváme hlavně pro léčbu fobií nebo úzkostných poruch. Logoterapie se naopak zaobírá hledáním klientova smysl a je tedy více existenciální. Zaměřuje se na úzkosti, závislosti a především depresi. Gestalt terapie klade zásadní důraz na neustále propracovávané uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady. Cílem všech terapií pak může být rozvoj osobnosti, porozumění klientovým emocím, zvládání stresu a mnoho dalšího.


Forenzní psychologie – Další aplikovanou psychologickou disciplínou je forenzní psychologie. Často se můžeme setkat s označením psychologie soudní a psychologie kriminální. Zabývá se např. psychologickou stránkou kriminální činnosti, motivací k páchání trestných činů a problematikou regulatorních mechanismů v oblasti právních norem. Tento obor je také úzce propojen s kriminologií. Forenzní psycholog může následně pracovat ve věznicích, kde poskytuje psychoterapeutické služby vězňům.


Klinická psychologie – Profese, o kterou je v ČR velká nouze. Dle Asociace klinických psychologů působí v Česku zhruba 1550 klinických psychologů, což je dvakrát méně, než by bylo ideální k pokrytí celostátních potřeb. Pro tuto profesi je nutné složit akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, který trvá 5 let. Pro tento kurz je zapotřebí, aby měl uchazeč vystudovanou jednooborovou psychologii bakalářského studia s navazující jednooborovou psychologií magisterského studia dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb. Klinického psychologa pak lze nalézt v nemocnicích nebo soukromých ambulancích. Specializují se na duševní nemoci a duševní zdraví, umí pracovat s psychologickými testy a řádně je interpretovat. Dále jsou vzděláni v oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie, psychologie zdraví a nemoci, v psychopatologii a psychodiagnostice.


Věda a výzkum – Věda je jednou z nabízejících se profesí, kterou se je možné po studiu vydat. V tomto oboru je obvyklé provádět výzkumy v klinické psychologii, forenzní psychologii, sociální psychologii, vývojové psychologii, psychologii osobnosti, politické psychologii a v mnoha dalších disciplínách. Vědečtí pracovníci obvyklé sbírají a analyzují data tak, aby přispěli k lepšímu porozumění lidské psychiky.


Pracovní psychologie – V této oblasti se odborníci přesouvají do firem, kde následně pomáhají s výběrem zaměstnanců a rozvojem týmu. Mohou také organizovat různé workshopy nebo např. pořádat terapie pro zaměstnance firem. Jejich cílem je zlepšení vztahů v kolektivu a obecně zlepšení pracovních podmínek napříč firmou.


Zde však nabídka profesí zdaleka nekončí. Existuje řada dalších možností a cest, kterými se student psychologie může po studiu vydat. Psychologové často působí také např. v neziskových organizacích nebo pracují třeba v armádě. 


Jaroslav, V., & Slavomil, F. (2020). Psychologie kriminálního chování: Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace. Grada Publishing a.s.

Televize, Č. (2023). V Česku chybí kliničtí psychologové, čekací doby jsou až tři čtvrtě roku. Zádrhel je v jejich vzdělávání. ČT24 - Nejdůvěryhodnější Zpravodajský Web V ČR - Česká Televize. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3558242-v-cesku-chybi-klinicti-psychologove-cekaci-doby-jsou-az-tri-ctvrte-roku-zadrhel-je-v

AION CS - info@aion.cz. (n.d.). 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Zákony Pro Lidi. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96

Lečbych, M. (2015, September 10). Kdo je klinický psycholog? | Ordinace klinické psychologie a psychoterapie. http://psychologie.lecbych.cz/index.php/2015/09/10/kdo-je-klinicky-psycholog/

ready2business. (n.d.). - Najdi pomoc rychle a v klidu. https://www.najdipomoc.cz/clanky/slovnik-pojmu/psychologie/psychologie---poradenska-psychologie/

IPVZ, Jan Sochora a DATACENTRUM systems & consulting, a.s. (n.d.). Často kladené otázky - Klinická psychologie - katedra | IPVZ. IPVZ Web. https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/casto-kladene-otazky

Odborníci, kteří vám mohou pomoci

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Klára Letková
star star star star star
(2)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 12 let praxe

Vždy můžete jít za svými sny. Provedu vás krajinou vlastní duše. Z temných zákoutí se společně vydáme na slunné vrcholky s rozhledem do dálky. Nebojte se udělat první krok.

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Tereza Lysá
star star star star star
(5)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 9 let praxe

Poskytuji psychologické poradenství pro dospívající a dospělé klienty, s důvěrou, že řešení k trápení může objevit každý sám v sobě, a to pokud pozná vlastní potřeby a zdroje.

Na sezení přispívají pojištovny:

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Jan Schikora
star star star star star
(22)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 2 roky praxe

Pomáhám s krizovou intervencí, řešením složitých situací, trénováním komunikace a prací se stresem.

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Denisa Kolouchová
star star star star star
(1)
person Dospělí, náctiletí
done 4 roky praxe

Jsem psychologem ve zdravotnictví v Centru duševního zdraví. V praxi se věnuji zejména pacientům s psychotickým onemocněním, dále také poruchou osobnosti a neurotickými obtížemi.

Tento psycholog má zítra volný termín

PhDr. Lenka Kolajová
star star star star star
person Dospělí
done 32 let praxe

Od roku 1996 se jako psycholog zaměřuji na jednotlivce i páry, pomáhám s rozvojem osobních, manažerských i sociálních dovedností, věnuji se poradenství, koučingu i konzultování.

Na sezení přispívají pojištovny:

Tento psycholog má zítra volný termín

Mgr. Taťána Koloničná
star star star star star
person Dospělí, náctiletí
done 2 roky praxe

"Někdy je toho na nás moc. Jsem tady s Vámi a můžeme si tou cestou projít společně."

Podobné články

Tým Mám lékaře – 14. 9. 2022

Lucidní snění – co se pod termínem skrývá, a jak začít

Pravděpodobně většina z nás již slyšela o fenoménu zvaném lucidní sen nebo také lucidní snění. Ne každý má ov...

Tým Mám lékaře – 9. 11. 2022

Stres a rizika s ním spojená

V moderní době plné pracovních a vzdělávacích povinností je mnohdy složité najít si čas na to, co nás zajímá...

Tým Mám lékaře – 13. 4. 2023

Smrt Alžběty II. – Proč lidé truchlí po úmrtí slavné osobnosti?

Úmrtí Alžběty II. zasáhlo celý svět a milióny lidí tak začaly truchlit po odchodu jejich milované královny,...