Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

-
Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se jako vystudovaný psycholog/psycholožka můžete vydat. Psychologie se v ČR řadí mezi nejpopulárnější obory. Každoročně se na ni hlásí až 5000 studentů, kteří usilují o akademický titul v oboru psychologie. Možnosti, které přichází po studiu, ale nemusí být každému jasné. V dnešním článku si představíme několik profesí, na které je možné navázat po vystudování magisterské psychologie. Patří mezi ně např. forenzní psychologie, věda a výzkum, poradenská psychologie, psychoterapie, klinická psychologie či pracovní psychologie.


Poradenská psychologie – Tato oblast psychologie je jednou z těch praktičtějších. Zabývá se především pomocí lidem, kteří procházejí těžkou životní zkouškou a vyžadují rychlou pomoc. Od psychoterapie je možné poradenskou psychologie odlišit na základě její konzultační povahy práce s klienty. Např. klinický psycholog během vašeho sezení může provádět diagnostické testy nebo také obecné psychologické testování. Jedná se tedy spíše o formu vyšetření, zatímco s poradenským psychologem je kladen větší důraz na samotnou konzultaci problémů a proto je jich povaha více „konzultační“. V konzultacích se pak např. řeší problémy ve vztazích (partnerských i rodinných), školní problémy a profesní problémy. Často se jedná o problémy aktuální a krátkodobé.


Psychoterapie Jedná se o formu léčebné metody, kterou provádí tzv. psychoterapeut. Výhodou této profese je, že k ní stačí bakalářský titul z humanitního oboru. Není tedy zapotřebí studovat samotný obor psychologie. K této profesi je potřeba projít tzv. psychoterapeutickým výcvikem, který je poměrně nákladný a aspirující psychoterapeut si jej musí hradit sám. Psychoterapeutických výcviků je více druhů, jedná se například kognitivně-behaviorální terapii (KBT), logoterapii a gestalt terapii. KBT předpokládá, že poruchy chování jsou pouze naučené reakce, které lze časem přeučit. Proto ji využíváme hlavně pro léčbu fobií nebo úzkostných poruch. Logoterapie se naopak zaobírá hledáním klientova smysl a je tedy více existenciální. Zaměřuje se na úzkosti, závislosti a především depresi. Gestalt terapie klade zásadní důraz na neustále propracovávané uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady. Cílem všech terapií pak může být rozvoj osobnosti, porozumění klientovým emocím, zvládání stresu a mnoho dalšího.


Forenzní psychologie – Další aplikovanou psychologickou disciplínou je forenzní psychologie. Často se můžeme setkat s označením psychologie soudní a psychologie kriminální. Zabývá se např. psychologickou stránkou kriminální činnosti, motivací k páchání trestných činů a problematikou regulatorních mechanismů v oblasti právních norem. Tento obor je také úzce propojen s kriminologií. Forenzní psycholog může následně pracovat ve věznicích, kde poskytuje psychoterapeutické služby vězňům.


Klinická psychologie – Profese, o kterou je v ČR velká nouze. Dle Asociace klinických psychologů působí v Česku zhruba 1550 klinických psychologů, což je dvakrát méně, než by bylo ideální k pokrytí celostátních potřeb. Pro tuto profesi je nutné složit akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, který trvá 5 let. Pro tento kurz je zapotřebí, aby měl uchazeč vystudovanou jednooborovou psychologii bakalářského studia s navazující jednooborovou psychologií magisterského studia dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb. Klinického psychologa pak lze nalézt v nemocnicích nebo soukromých ambulancích. Specializují se na duševní nemoci a duševní zdraví, umí pracovat s psychologickými testy a řádně je interpretovat. Dále jsou vzděláni v oblasti psychologie osobnosti, vývojové psychologie, psychologie zdraví a nemoci, v psychopatologii a psychodiagnostice.


Věda a výzkum – Věda je jednou z nabízejících se profesí, kterou se je možné po studiu vydat. V tomto oboru je obvyklé provádět výzkumy v klinické psychologii, forenzní psychologii, sociální psychologii, vývojové psychologii, psychologii osobnosti, politické psychologii a v mnoha dalších disciplínách. Vědečtí pracovníci obvyklé sbírají a analyzují data tak, aby přispěli k lepšímu porozumění lidské psychiky.


Pracovní psychologie – V této oblasti se odborníci přesouvají do firem, kde následně pomáhají s výběrem zaměstnanců a rozvojem týmu. Mohou také organizovat různé workshopy nebo např. pořádat terapie pro zaměstnance firem. Jejich cílem je zlepšení vztahů v kolektivu a obecně zlepšení pracovních podmínek napříč firmou.


Zde však nabídka profesí zdaleka nekončí. Existuje řada dalších možností a cest, kterými se student psychologie může po studiu vydat. Psychologové často působí také např. v neziskových organizacích nebo pracují třeba v armádě. 


Jaroslav, V., & Slavomil, F. (2020). Psychologie kriminálního chování: Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace. Grada Publishing a.s.

Televize, Č. (2023). V Česku chybí kliničtí psychologové, čekací doby jsou až tři čtvrtě roku. Zádrhel je v jejich vzdělávání. ČT24 - Nejdůvěryhodnější Zpravodajský Web V ČR - Česká Televize. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3558242-v-cesku-chybi-klinicti-psychologove-cekaci-doby-jsou-az-tri-ctvrte-roku-zadrhel-je-v

AION CS - info@aion.cz. (n.d.). 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Zákony Pro Lidi. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96

Lečbych, M. (2015, September 10). Kdo je klinický psycholog? | Ordinace klinické psychologie a psychoterapie. http://psychologie.lecbych.cz/index.php/2015/09/10/kdo-je-klinicky-psycholog/

ready2business. (n.d.). - Najdi pomoc rychle a v klidu. https://www.najdipomoc.cz/clanky/slovnik-pojmu/psychologie/psychologie---poradenska-psychologie/

IPVZ, Jan Sochora a DATACENTRUM systems & consulting, a.s. (n.d.). Často kladené otázky - Klinická psychologie - katedra | IPVZ. IPVZ Web. https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/casto-kladene-otazky

Podobné články

Tým Mám lékaře – 15. 8. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy...

Tým Mám lékaře – 5. 8. 2023

Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

V posledním roce většina z nás zaregistrovala vysoký nárůst popularity umělé inteligence (AI). S novou techno...

Tým Mám lékaře – 10. 7. 2023

Jak se vyrovnat se stresem: 5 účinných strategií pro zvládání každodenního tlaku

Stres je nepostradatelnou součástí moderního života. Každodenní tlak a nároky, s nimiž se setkáváme, mohou zp...