Kde se vzaly závislosti aneb evoluční modely

-
Kde se vzaly závislosti aneb evoluční modely

Závislosti jsou všude kolem nás. Nabírají celou řadu podob a přináší nespočet výzev. V moderní době se nepotýkáme pouze s látkovými závislostmi, jako je například závislost na alkoholu nebo na tabáku, ale také s nelátkovými závislostmi, pod kterými si můžeme představit třeba gamblerství. Tomuto rozdělení závislostí jsme se věnovali již v předchozím článku. Odkud se ale tyto závislosti v nás berou? Na to existuje samozřejmě několik různých pohledů. Dnes se ale společně podíváme na ten evoluční, který se dívá na závislosti z pohledu lidské evoluce a adaptace.


Již v dřívějším článku jsme si představily určité základy evoluční psychologie. Podívali jsme se na evoluční vysvětlení, proč tolik lidé touží po tuku a cukru. Podobné vysvětlení můžeme také pozorovat u evolučního pojetí závislostí. Obecně jim říkáme evoluční modely závislostí. Tyto modely často pracují s tzv. „systémem odměn“, který jsme pozorovali nejen u lidí, ale také u zvířat. Tento systém je právě zodpovědný za podporu a udržování takového chování, které nám pomůže navodit příjemné pocity a naplnit naše základní potřeby. Závislosti proto můžeme pozorovat také na zvířatech. Příkladem jsou pak např. humři a raci, kteří začali preferovat takové prostředí, ve kterém se nacházel alkohol. Možná si v tomto kontextu vybavíte podobný experiment, kterému přezdíváme „Krysí park“, kde si krysy vytvořily závislost na morfiu. Na ten se však kriticky podíváme až v dalším článku.


Syndrom nedostatku odměny

Než si představíme některé evoluční modely, je důležité zmínit syndrom, který se týká výše zmíněného systému odměny. Je důležitý především z toho důvodu, že se vyskytuje až u 30 % populace v západních společnostech. Tito lidé mají sníženou hustotu dopaminových receptorů, což se může projevit sníženým prožitkem z různých aktivit, které nám běžně přinášejí radost. Lidé pak vyhledávají ještě silnější impulzy, aby jejich dopaminové receptory vůbec něco zachytily. Není tedy asi žádným překvapením, že syndrom nedostatku odměny najdeme až u poloviny závislých. Jinými slovy, někteří mohou mít k závislostem zkrátka větší předpoklady.


Společnost vysokého dopaminu

Tento evoluční model znovu pracuje s dopaminem, jak už asi jeho název napovídá. Konkrétně nám model prezentuje, jak se u lidí vyvinul silnější systém odměn oproti jiným zvířatům, jako jsou třeba primáti. Tato adaptace byla pravděpodobně zapříčiněna zvýšenou konzumací masa a rybího tuku. Zvýšená hladina dopaminu pak ve výsledku znamená, že nevyhledáváme tolik příležitostí zneužít vysoké zdroje dopaminu, jako jsou například různé drogy. Takové chování bychom spíše hledali u lidí, kteří trpí syndromem nedostatku odměny. S příchodem nelátkových závislostí avšak stojí za zamyšlení, zda jsme jako společnost vůči závislostem opravdu takto imunní.


Hypotéza nesouladu


Ani tato hypotéza neopomene systém odměn a dopamin. Podobně jako u tuku a cukru narážíme na předpoklad, že se naše společnost vyvinula až příliš rychle. Jinými slovy se naše těla s mozkem nevyvíjí tak rychle, jako ostatní aspekty života a společnosti. Mluvíme tedy o situaci, kdy jsou ve společnosti různé dopaminové zdroje snadno dostupné a všudypřítomné. Na to je samozřejmě náchylný náš systém odměn, který by mohl hypoteticky zapříčinit, že už nebudeme potřebovat žádné další aktivity, jelikož dopamin bude dostupný všude a vždy. V kontextu závislosti bychom tedy mohli tvrdit, že jsou lidé obětmi zrychlujícího se chodu světa.


Evoluční pohledy na závislost však nejsou ty jediné a tím pádem ani s jistotou nemůžeme tvrdit, že jsou ty správné. Můžeme se také např. setkat s psychosociálními pohledy, které kladou větší důraz na aktuálnější porozumění klienta. Nesmíme proto zapomenout, že závislosti mohou mít celou řadu příčin. Je obzvlášť důležité, abychom v tom nezůstávali sami a ostatní zbytečně neodsuzovali. Pokud sami cítíte, že se vy nebo někdo z vašich blízkých dostává do podobných problémů, určitě neváhejte vyhledat odbornou pomoc psychologa.

Přednášky z psychologie závislostí na FSS MU

Ferrer-Pérez, C., & López, J. M. (2021). From crayfish to humans: An evolutionary perspective of addiction. Mètode. Annual Review, 12. https://doi.org/10.7203/metode.12.18398


Odborníci, kteří vám mohou pomoci

Mgr. Petra Svatoňová LL.M.
star star star star star
(5)
person Dospělí, náctiletí
done 12 let praxe

„V každém okamžiku máme dvě možnosti: vykročit vpřed směrem k růstu, nebo se stáhnout zpět ...“ Abraham Maslow

Mgr. Kristina Varšová
star star star star star
(3)
person Dospělí
done 2 roky praxe

Jsem psycholožka, která se zaměřuje na pomoc v oblastech práce, vztahů, komunikace a také v náročných životních situacích. Své služby poskytuji ve slovenštině/češtině a angličtině.

Mgr. Soňa Šafářová
star star star star star
(3)
person Dospělí
done 5 let praxe

Specializuji se především na témata Vašeho pracovního života: stres, vyhoření, pracovní změny, konflikty na pracovišti, problémy s efektivitou a motivací, work-life balance, atd.

Mgr. Denisa Kolouchová
star star star star star
(3)
person Dospělí, náctiletí
done 4 roky praxe

Jsem psychologem ve zdravotnictví v Centru duševního zdraví. V praxi se věnuji zejména pacientům s psychotickým onemocněním, dále také poruchou osobnosti a neurotickými obtížemi.

Mgr. Markéta Mohamedová
star star star star star
(16)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 7 let praxe

Hledáte psychologa na míru v češtině, angličtině nebo holandštině? Bojíte se udělat první krok? Ten totiž bývá nejtěžší. Společně najdeme tu správnou cestu pro vás.

PhDr. Jana Došlová
star star star star star
(8)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 10 let praxe

„Byť štastný nikdy nevyjde z módy. – Lilly Pulitzer“

Podobné články

Tým Mám lékaře – 30. 9. 2022

Efekt přihlížejícího – Vražda Kitty Genovesové

Efekt přihlížejícího nebo také „bystander effect“ je sociálně psychologický jev, se kterým se může v životě s...

Ondřej Zbejval – 17. 4. 2024

Závislosti všude kolem nás: Rozlišení mezi látkovými a nelátkovými závislostmi

V moderní době se potýkáme s celou řadou překážek. Svět se neustále zrychluje, vznikají nové sociální sítě a...

Tým Mám lékaře – 16. 9. 2022

Psycholog, psychoterapeut nebo psychiatr - jaký je mezi nimi rozdíl

Při shánění odborníka je důležité si předem uvědomit, koho vlastně hledáme, aby nám adekvátně dokázal poradit...