Přijímací zkoušky na psychologii – kde mohu studovat a jaké jsou moje šance?

-
Přijímací zkoušky na psychologii – kde mohu studovat a jaké jsou moje šance?

Vědní obor psychologie v posledních letech v České republice nabral značně na popularitě a téměř každým rokem se navyšuje počet uchazečů, kteří si na tento obor hlásí. Zpravidla je proto stále těžší se na něj dostat. V dnešní článku si představíme většinu fakult, na kterých můžete v České republice studovat psychologii. Pokud si totiž podáte přihlášku na více škol, vaše šance se významně zvýší.


Kde se dá studovat psychologie a jaké jsou šance? – Úspěšnost u jednotlivých škol se výrazně liší–například u Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) u přijímacích zkoušek uspěje pouhých 5 % uchazečů. Vyjádřeno čísly, v loňském přijímacím řízení se na FF UK (2022/2023) na FF UK psychologii přihlásilo 1135 uchazečů a přijato bylo pouze 59.

·        Praha – Filozofická fakulta UK (úspěšnost ± 5 %) ┃ Pedagogická fakulta UK (úspěšnost ± 6 %)

·        Brno – Fakulta sociálních studií MUNI (úspěšnost ± 8 %) ┃ Filozofická fakulta MUNI (úspěšnost ± 6 %)

·        Olomouc – Filozofická fakulta UPOL (úspěšnost ± 6 %)

·        České Budějovice – Pedagogická fakulta JČU (úspěšnost ± 32 %)

·        Ostrava – Filozofická fakulta OU (úspěšnost ± 13 %)


Přijímací řízení na jednotlivých fakultáchFilozofická Fakulta UK

1. kolo se skládá z testu studijních předpokladů, testu z psychologie, krátké eseje a výběrem mezi absolvování testu buďto ze ZSV nebo biologie. 2. kolo je zaměřeno na ústní projev, konkrétně vás čeká část A – rozhovor o eseji, odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu uchazeče, diskuse o odborných otázkách na základě seznamu prostudované literatury. Část B – prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie, otázky z okruhů pro podčást A. Také se předkládá seznam odborných aktivit a odborné literatury, které mají určitou spojitost s psychologií. Zde naleznete seznam doporučené literatury.


Pedagogická fakulta UK

Jednokolové zkoušky se skládají z písemného testu z psychologie a speciální pedagogiky. Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (B2).


Fakulta sociálních studií MUNI

Přijímací řízení se na této fakultě skládá "pouze" z testů od společnosti Scio, konkrétně se jedná o test OSP a ZSV. Pro přijetí se silně doporučuje překročit percentilovou hranici 90 z obou testů.


Filozofická fakulta MUNI

Zde se nejdříve musíte poprat s oborovým testem, který se skládá jak z psychologie, tak z biologie. Pokud zvládnete získat percentil nad 65 (většinou), tak postupujete do 2. kola, kde si napíšete test TSP (velmi podobný testu OSP od společnosti Scio). Z testu TSP ale většinou také musíte získat percentil nad 90.


Filozofická fakulta UPOL

V prvním kole vás čeká test ze studijních předpokladů (podobné jako u společnosti Scio), dále test z psychologie a jako poslední test z biologie a ZSV. 2. kolo se v posledním letech často měnilo, většinou se však jednalo o pohovor, kde uchazeč seznámil porotu se svými motivacemi, portfoliem atd. Dále si uchazeč vylosuje dvě otázky z psychologie, o kterých následně hovoří.


Pedagogická fakulta JČU

V prvním kole musíte získat alespoň 50 bodů z testu OSP od společnosti Scio (tzn. 50 percentil a výš, pokud získáte např. percentil 98, získáváte 98 bodů do druhého kola). V druhém kole musíte předložit portfolio, které následně zhodnotí porota.


Filozofická fakulta OU

V Ostravě na vás bude čekat test z psychologie, test studijních předpokladů (znovu podobný jako od společnosti Scio), test z biologie a jako poslední test ze ZSV.


Přejeme hodně štěstí u přijímacího řízení a doufáme, že se vám vaše sny splní. 


Podobné články

Tým Mám lékaře – 15. 2. 2024

Klíč k uvolnění: Praktický průvodce meditací

Meditace je praxe, která má kořeny hluboko v dávných tradicích a filozofiích a stala se v moderním světě neje...

Tým Mám lékaře – 27. 1. 2024

Jak rozpoznat a léčit syndrom vyhoření?

Ve stále komplexnějším světě se mnoho lidí setkává se syndromem vyhoření, který negativně ovlivňuje jejich pr...

Tým Mám lékaře – 17. 1. 2024

5 častých mýtů o psychoterapii

Přestože je psychoterapie klíčovým nástrojem pro podporu duševního zdraví, stále kolem ní panují různé mýty....