Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

-
Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy identity (DID) vyskytují. Předešlý článek byl ale pouze teoretický základ, který nepopsal samotné osobnosti dopodrobna. I z toho důvodu se na popis identit zaměříme až nyní. Jaké typy osobností se u disociativní poruchy identity nejvíce objevují? A jaké jsou jejich společné znaky?


Na úvod je důležité podotknout, že tyto charakteristiky plně nereprezentují jednotlivé osobnosti, ale pouze shrnují hlavní důvody, kvůli kterým vznikly.


Systém – Toto označení používáme pro soubor všech osobností, které můžeme pozorovat u pacienta s DID. Samotný název „systém“ se často liší napříč pacienty, jelikož pro to mohou mít svá vlastní označení. Stejně tak v každém „systému“ můžeme najít rozdílný počet unikátních osobností. Každá osobnost mívá specifickou úlohu, která ale nemusí být vždy prospěšná. Objevují se u nich i tzv. „spouštěče“, při kterých přebírají kontrolu nad systémem. Pro osobnost „malého dítěte“ to může být například procházka kolem hračkářství.


Ochránci (protectors) – Tento typ osobnosti se vyznačuje až přehnaným strachem o fyzické tělo a psychický stav celého systému. Tyto osobnosti se mohou například snažit o zkrocení negativních emocí, aby tak udržely celý systém v chodu. Dále také chrání tělo před sebepoškozováním, které může být zapříčiněno dalším typem osobnosti v systému. Někdy ochránce dělíme na tzv. ošetřovatele, kteří se starají o osobnosti mladšího věku uvnitř systému a podávají informace ostatním, aby věděli, co je momentálně nejlepší pro tělo a systém. Avšak ani jejich uvážení nemusí být nutně zcela správné, pouze dělají rozhodnutí, která dle jejich názoru chrání všechny další osobnosti?


Pronásledovatelé (persecutors) – S tímto typem osobnosti přichází i značné riziko nálepkování. Často se o těchto osobnostech hovoří jako o těch zlých, špatných atd. což může vyústit v sebenaplňující se proroctví, známé také jako např. pygmalion efekt. Pod touto osobností si můžeme představit člověka, který je zaseknutý v období traumatu (ve smyčce) a snaží se systém ochránit trochu odlišným způsobem, protože zkrátka netuší, jak vypadá aktuální svět. Vytváří pak neadekvátní obranné mechanismy, které už nejsou zapotřebí. Na druhou stranu, pokud se této osobnosti podaří vidět svět v přítomnosti, tedy jakým je teď, může se z pronásledovatele stát velmi silný ochránce (viz předchozí odstavec) se silnou vnitřní logikou.


Násilník/Introjekt (introject) – Překlad do češtiny jako násilník není zcela přesný, ale poměrně slušně vystihuje charakteristiky těchto osobností. Tento typ je zjednodušeně řečeno vnitřní projekcí člověka, který způsoboval dotyčnému trauma třeba v dětství. To může být pro lidi trpící DID velmi nepříjemnou až demotivující situací. Přestože se vám povedlo odejít od agresora, nyní musíte nosit jeho kopii ve své hlavě, od které není vůbec jednoduché odejít. Často je pro pacienty s DID nezbytné, aby podstoupili psychoterapii, která jim pomůže se od této osobnosti vzdálit nebo ji potlačit.


V dnešním díle jsme si více dopodrobna představili určité typy osobností u pacientů s disociativní poruchou identity, které se u nich nejčastěji vyskytují. Na další typy osobností se můžete těšit již v příštím díle!

DissociaDID. (2018, June 3). “EVIL” ALTERS?! - All About Alters: Part 2 | Debunking DID EP:4 | Dissociative Identity Disorder [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XVfhUUc_yMw

Podobné články

Tým Mám lékaře – 7. 9. 2023

Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se ja...

Tým Mám lékaře – 5. 8. 2023

Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

V posledním roce většina z nás zaregistrovala vysoký nárůst popularity umělé inteligence (AI). S novou techno...

Tým Mám lékaře – 10. 7. 2023

Jak se vyrovnat se stresem: 5 účinných strategií pro zvládání každodenního tlaku

Stres je nepostradatelnou součástí moderního života. Každodenní tlak a nároky, s nimiž se setkáváme, mohou zp...