Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

-
Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy identity (DID) vyskytují. Předešlý článek byl ale pouze teoretický základ, který nepopsal samotné osobnosti dopodrobna. I z toho důvodu se na popis identit zaměříme až nyní. Jaké typy osobností se u disociativní poruchy identity nejvíce objevují? A jaké jsou jejich společné znaky?


Na úvod je důležité podotknout, že tyto charakteristiky plně nereprezentují jednotlivé osobnosti, ale pouze shrnují hlavní důvody, kvůli kterým vznikly.


Systém – Toto označení používáme pro soubor všech osobností, které můžeme pozorovat u pacienta s DID. Samotný název „systém“ se často liší napříč pacienty, jelikož pro to mohou mít svá vlastní označení. Stejně tak v každém „systému“ můžeme najít rozdílný počet unikátních osobností. Každá osobnost mívá specifickou úlohu, která ale nemusí být vždy prospěšná. Objevují se u nich i tzv. „spouštěče“, při kterých přebírají kontrolu nad systémem. Pro osobnost „malého dítěte“ to může být například procházka kolem hračkářství.


Ochránci (protectors) – Tento typ osobnosti se vyznačuje až přehnaným strachem o fyzické tělo a psychický stav celého systému. Tyto osobnosti se mohou například snažit o zkrocení negativních emocí, aby tak udržely celý systém v chodu. Dále také chrání tělo před sebepoškozováním, které může být zapříčiněno dalším typem osobnosti v systému. Někdy ochránce dělíme na tzv. ošetřovatele, kteří se starají o osobnosti mladšího věku uvnitř systému a podávají informace ostatním, aby věděli, co je momentálně nejlepší pro tělo a systém. Avšak ani jejich uvážení nemusí být nutně zcela správné, pouze dělají rozhodnutí, která dle jejich názoru chrání všechny další osobnosti?


Pronásledovatelé (persecutors) – S tímto typem osobnosti přichází i značné riziko nálepkování. Často se o těchto osobnostech hovoří jako o těch zlých, špatných atd. což může vyústit v sebenaplňující se proroctví, známé také jako např. pygmalion efekt. Pod touto osobností si můžeme představit člověka, který je zaseknutý v období traumatu (ve smyčce) a snaží se systém ochránit trochu odlišným způsobem, protože zkrátka netuší, jak vypadá aktuální svět. Vytváří pak neadekvátní obranné mechanismy, které už nejsou zapotřebí. Na druhou stranu, pokud se této osobnosti podaří vidět svět v přítomnosti, tedy jakým je teď, může se z pronásledovatele stát velmi silný ochránce (viz předchozí odstavec) se silnou vnitřní logikou.


Násilník/Introjekt (introject) – Překlad do češtiny jako násilník není zcela přesný, ale poměrně slušně vystihuje charakteristiky těchto osobností. Tento typ je zjednodušeně řečeno vnitřní projekcí člověka, který způsoboval dotyčnému trauma třeba v dětství. To může být pro lidi trpící DID velmi nepříjemnou až demotivující situací. Přestože se vám povedlo odejít od agresora, nyní musíte nosit jeho kopii ve své hlavě, od které není vůbec jednoduché odejít. Často je pro pacienty s DID nezbytné, aby podstoupili psychoterapii, která jim pomůže se od této osobnosti vzdálit nebo ji potlačit.


V dnešním díle jsme si více dopodrobna představili určité typy osobností u pacientů s disociativní poruchou identity, které se u nich nejčastěji vyskytují. Na další typy osobností se můžete těšit již v příštím díle!

DissociaDID. (2018, June 3). “EVIL” ALTERS?! - All About Alters: Part 2 | Debunking DID EP:4 | Dissociative Identity Disorder [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XVfhUUc_yMw

Odborníci, kteří vám mohou pomoci

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Tereza Lysá
star star star star star
(5)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 9 let praxe

Poskytuji psychologické poradenství pro dospívající a dospělé klienty, s důvěrou, že řešení k trápení může objevit každý sám v sobě, a to pokud pozná vlastní potřeby a zdroje.

Na sezení přispívají pojištovny:

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Jan Schikora
star star star star star
(22)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 2 roky praxe

Pomáhám s krizovou intervencí, řešením složitých situací, trénováním komunikace a prací se stresem.

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Denisa Kolouchová
star star star star star
(1)
person Dospělí, náctiletí
done 4 roky praxe

Jsem psychologem ve zdravotnictví v Centru duševního zdraví. V praxi se věnuji zejména pacientům s psychotickým onemocněním, dále také poruchou osobnosti a neurotickými obtížemi.

Tento psycholog má zítra volný termín

Mgr. Klára Letková
star star star star star
(2)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 12 let praxe

Vždy můžete jít za svými sny. Provedu vás krajinou vlastní duše. Z temných zákoutí se společně vydáme na slunné vrcholky s rozhledem do dálky. Nebojte se udělat první krok.

Tento psycholog má zítra volný termín

PhDr. Lenka Kolajová
star star star star star
person Dospělí
done 32 let praxe

Od roku 1996 se jako psycholog zaměřuji na jednotlivce i páry, pomáhám s rozvojem osobních, manažerských i sociálních dovedností, věnuji se poradenství, koučingu i konzultování.

Na sezení přispívají pojištovny:

Tento psycholog má zítra volný termín

Mgr. Taťána Koloničná
star star star star star
person Dospělí, náctiletí
done 2 roky praxe

"Někdy je toho na nás moc. Jsem tady s Vámi a můžeme si tou cestou projít společně."

Podobné články

Tým Mám lékaře – 28. 12. 2023

Psychologie štěstí: Cesta k trvalému a hlubokému pocitu naplnění

Štěstí, neustále vyhledávaný pocit, které spojuje všechny lidské bytosti. Odpověď na otázku, jak, a jestli vů...

Ondřej Zbejval – 17. 4. 2024

Závislosti všude kolem nás: Rozlišení mezi látkovými a nelátkovými závislostmi

V moderní době se potýkáme s celou řadou překážek. Svět se neustále zrychluje, vznikají nové sociální sítě a...

Tým Mám lékaře – 21. 10. 2022

Disociativní porucha identity vs. schizofrenie - jak se liší

V dnešním článku vám představíme specifickou poruchu, které se v uplynulých letech podařilo zaujmout scénáris...