Disociativní porucha identity (DID) pod lupou – 1. díl

-
Disociativní porucha identity (DID) pod lupou – 1. díl

nedávném článku jsme si představili disociativní poruchu identity a poukázali na hlavní rozdíly mezi touto nemocí a schizofrenií, se kterou se často zaměňuje. Nyní se více dopodrobna zaměříme na samotné DID. Podíváme se na dva hlavní typy osobnosti, do kterých rozdělujeme alternativní osobnosti pacientů s touto poruchou.


Dva hlavní tábory osobností u pacientů s DID – Soubor osobností většinou nazýváme „Systémem“ avšak každý pacient může mít pro svůj systém specifické a unikátní pojmenování. Každá osobnost má v systému určitou úlohu, avšak ne vždy musí být nutně prospěšná. Některé osobnosti spolu komunikují, u jiných to ani nemusí být možné. Často mívají tzv. „spouštěče“, které mohou zapříčinit vystoupení určité osobnosti na světlo, tj. převezmou kontrolu nad systémem. Pro lepší představu si můžeme ukázat příklad na osobnosti malého dítěte, pro které může být spouštěčem například hračka či hračkářství.


  • Zdánlivě normální osobnosti – Tento typ osobnosti pojí jeden důležitý aspekt, a to že nemají žádné vzpomínky na prožité trauma, které se odehrálo většinou v raném dětství (viz. článek Disociativní porucha identity VS schizofrenie). Díky této výhodě tak mohou normálně fungovat v běžném životě, mají na starost většinu úkonů a často mají kontrolu nad celým systémem. Většinou se jedná o tzv. hostitele, kteří jsou na světle drtivou většinu času, jelikož nejsou zatěžovány vzpomínkami na prožité trauma. Kvůli názvu dalších typů osobnosti je důležité zmínit, že i zdánlivě normální osobnosti mají emoce jako normální lidé, pouze nemají vzpomínky na dané trauma.


  • Emocionální osobnosti – Tento typ osobnosti nese vzpomínky na trauma způsobené v předchozích letech, čímž se liší od zdánlivě normální osobnosti. Emocionální osobnosti často bývají zaseknuté v dané smyslové zkušenosti (traumatu), kterou prožívají neustále dokola. Nemají představu o čase ani o okolním světě, mohou být tedy zaseknuté ve smyčce události. Navzdory názvu u těchto osobností, některé nemusí prožívat emoce, nebo například vůbec necítí bolest. To vše bylo zapotřebí, aby se daná osoba dokázala vyrovnat s traumatickou událostí.


Dnes jsme si ukázali hlavní dvě kategorie, do kterých rozdělujeme jednotlivé alternativní osobnosti pacientů s disociativní poruchou identity (DID). V dalším díle se zaměříme na jednotlivé druhy těchto typů a na jejich úkoly, kterými se pravidelně zabývají. Jaké mají postavení v systému a jaký je jich účel se dozvíte již v dalším díle.


'EVIL' ALTERS?! - All About Alters: Part 2 | Debunking DID Ep:4 | Dissociative Identity Disorder - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2023 Google LLC [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=XVfhUUc_yMw

I spent a day with MULTIPLE PERSONALITIES (Dissociative Identity Disorder) - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2023 Google LLC [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ek7JK6pattE

Podobné články

Tým Mám lékaře – 4. 12. 2023

Psychologie prokrastinace: Proč odkládáme povinnosti a co s tím?

Prokrastinace, náš často nevítaný společník, vede k odkládání úkolů, čímž může způsobit značný stres a negati...

Tým Mám lékaře – 28. 11. 2023

Jak zmírnit stres před svátky a užít si Vánoce?

Blíží se období vánočních svátků a ačkoliv je to čas radosti a pohody, mnoho lidí prožívá stres způsobený sho...

Tým Mám lékaře – 22. 11. 2023

Digitální detox: Jak odpojení od technologií pomáhá duševnímu zdraví?

Žijeme ve věku digitální revoluce, kde jsme neustále spojeni s technologiemi. Smartphony, sociální sítě a nek...