Disociativní porucha identity (DID) pod lupou – 1. díl

-
Disociativní porucha identity (DID) pod lupou – 1. díl

nedávném článku jsme si představili disociativní poruchu identity a poukázali na hlavní rozdíly mezi touto nemocí a schizofrenií, se kterou se často zaměňuje. Nyní se více dopodrobna zaměříme na samotné DID. Podíváme se na dva hlavní typy osobnosti, do kterých rozdělujeme alternativní osobnosti pacientů s touto poruchou.


Dva hlavní tábory osobností u pacientů s DID – Soubor osobností většinou nazýváme „Systémem“ avšak každý pacient může mít pro svůj systém specifické a unikátní pojmenování. Každá osobnost má v systému určitou úlohu, avšak ne vždy musí být nutně prospěšná. Některé osobnosti spolu komunikují, u jiných to ani nemusí být možné. Často mívají tzv. „spouštěče“, které mohou zapříčinit vystoupení určité osobnosti na světlo, tj. převezmou kontrolu nad systémem. Pro lepší představu si můžeme ukázat příklad na osobnosti malého dítěte, pro které může být spouštěčem například hračka či hračkářství.


  • Zdánlivě normální osobnosti – Tento typ osobnosti pojí jeden důležitý aspekt, a to že nemají žádné vzpomínky na prožité trauma, které se odehrálo většinou v raném dětství (viz. článek Disociativní porucha identity VS schizofrenie). Díky této výhodě tak mohou normálně fungovat v běžném životě, mají na starost většinu úkonů a často mají kontrolu nad celým systémem. Většinou se jedná o tzv. hostitele, kteří jsou na světle drtivou většinu času, jelikož nejsou zatěžovány vzpomínkami na prožité trauma. Kvůli názvu dalších typů osobnosti je důležité zmínit, že i zdánlivě normální osobnosti mají emoce jako normální lidé, pouze nemají vzpomínky na dané trauma.


  • Emocionální osobnosti – Tento typ osobnosti nese vzpomínky na trauma způsobené v předchozích letech, čímž se liší od zdánlivě normální osobnosti. Emocionální osobnosti často bývají zaseknuté v dané smyslové zkušenosti (traumatu), kterou prožívají neustále dokola. Nemají představu o čase ani o okolním světě, mohou být tedy zaseknuté ve smyčce události. Navzdory názvu u těchto osobností, některé nemusí prožívat emoce, nebo například vůbec necítí bolest. To vše bylo zapotřebí, aby se daná osoba dokázala vyrovnat s traumatickou událostí.


Dnes jsme si ukázali hlavní dvě kategorie, do kterých rozdělujeme jednotlivé alternativní osobnosti pacientů s disociativní poruchou identity (DID). V dalším díle se zaměříme na jednotlivé druhy těchto typů a na jejich úkoly, kterými se pravidelně zabývají. Jaké mají postavení v systému a jaký je jich účel se dozvíte již v dalším díle.


'EVIL' ALTERS?! - All About Alters: Part 2 | Debunking DID Ep:4 | Dissociative Identity Disorder - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2023 Google LLC [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=XVfhUUc_yMw

I spent a day with MULTIPLE PERSONALITIES (Dissociative Identity Disorder) - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2023 Google LLC [cit. 24.03.2023]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ek7JK6pattE

Odborníci, kteří vám mohou pomoci

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Tereza Lysá
star star star star star
(5)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 9 let praxe

Poskytuji psychologické poradenství pro dospívající a dospělé klienty, s důvěrou, že řešení k trápení může objevit každý sám v sobě, a to pokud pozná vlastní potřeby a zdroje.

Na sezení přispívají pojištovny:

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Jan Schikora
star star star star star
(22)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 2 roky praxe

Pomáhám s krizovou intervencí, řešením složitých situací, trénováním komunikace a prací se stresem.

Tento psycholog má dnes volný termín

Mgr. Denisa Kolouchová
star star star star star
(1)
person Dospělí, náctiletí
done 4 roky praxe

Jsem psychologem ve zdravotnictví v Centru duševního zdraví. V praxi se věnuji zejména pacientům s psychotickým onemocněním, dále také poruchou osobnosti a neurotickými obtížemi.

Tento psycholog má zítra volný termín

Mgr. Klára Letková
star star star star star
(2)
person Dospělí, náctiletí, děti
done 12 let praxe

Vždy můžete jít za svými sny. Provedu vás krajinou vlastní duše. Z temných zákoutí se společně vydáme na slunné vrcholky s rozhledem do dálky. Nebojte se udělat první krok.

Tento psycholog má zítra volný termín

PhDr. Lenka Kolajová
star star star star star
person Dospělí
done 32 let praxe

Od roku 1996 se jako psycholog zaměřuji na jednotlivce i páry, pomáhám s rozvojem osobních, manažerských i sociálních dovedností, věnuji se poradenství, koučingu i konzultování.

Na sezení přispívají pojištovny:

Tento psycholog má zítra volný termín

Mgr. Taťána Koloničná
star star star star star
person Dospělí, náctiletí
done 2 roky praxe

"Někdy je toho na nás moc. Jsem tady s Vámi a můžeme si tou cestou projít společně."

Podobné články

Tým Mám lékaře – 22. 11. 2023

Digitální detox: Jak odpojení od technologií pomáhá duševnímu zdraví?

Žijeme ve věku digitální revoluce, kde jsme neustále spojeni s technologiemi. Smartphony, sociální sítě a nek...

Tým Mám lékaře – 4. 3. 2024

Jak zvládnout home office a zůstat produktivní?

V posledních letech se práce z domova stala stále běžnější alternativou k tradičnímu kancelářskému prostředí....

Tým Mám lékaře – 16. 12. 2022

Anorexie – duševní onemocnění s těžkými následky

Anorexie, jinak také známá pod pojmem nechutenství, patří stejně jako bulimie do skupiny poruch příjmů potrav...