Disociativní porucha identity vs. schizofrenie - jak se liší

-
Disociativní porucha identity vs. schizofrenie - jak se liší

V dnešním článku vám představíme specifickou poruchu, které se v uplynulých letech podařilo zaujmout scénáristy po celém světě. Jedná se o tzv. disociativní poruchu identity (DID), dříve také známou pod názvem mnohočetná porucha osobnosti. Porucha se stala ústředním motivem řady filmů, například filmu ‚‚Split‘‘ s českým názvem Rozpolcený. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi DID a schizofrenií, se kterou bývá porucha zaměňována?


Disociativní porucha identity – Postihuje přibližně 2 % populace. Mezi hlavní rysy tohoto obranného mechanismu patří především disociativní stavy, které se vyznačují stavem odpojení od vlastních myšlenek, emocí a vzpomínek. Velmi často se porucha projevuje vytvořením odlišných osobností v těle jedné osoby. Nejčastější příčinou této poruchy je prožité trauma v dětství, často se jedná o zneužívání či jinou traumatickou událost. Další osobnosti mohou vznikat z toho důvodu, aby se hlavní „já“ dokázalo vyrovnat s prožitou traumatickou událostí a stresem, který z ní pramení. Často tak vzniká v těle osoby další osobnost, která si dané trauma pamatuje, zatímco primární a původní osobnost na traumatickou událost zapomene.


Rozdíl mezi DID a schizofrenií – Mezi těmito dvěma typy poruch často dochází k záměně. Většinově si řada lidí představí pod příznaky DID schizofrenii a obráceně. Schizofrenie má několik druhů, a proto je komplikované ji shrnout do pár vět. Schizofrenie se nicméně vyznačuje primárně sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlení, což často jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí. Schizofrenie se tak nevyznačuje mnohočetností osobností, jak si mnozí myslí. Mnohočetnost osobností je charakteristická naopak pro disociativní poruchu osobnosti.


Lidé trpící DID nejsou pro své okolí zpravidla nebezpeční. Tento fakt je v rozporu se znázorněním DID například ve filmu Rozpolcený. Osoby trpící touto poruchou mohou být nebezpeční zejména sami sobě.

Přispěvatelé projektů Wikimedia. (2023). Schizofrenie. cs.wikipedia.org. https://cs.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie

Přispěvatelé projektů Wikimedia. (2023b). Disociativní porucha identity. cs.wikipedia.org. https://cs.wikipedia.org/wiki/Disociativn%C3%AD_porucha_identity

AnthonyPadilla. (2020, March 4). I spent a day with MULTIPLE PERSONALITIES (Dissociative Identity Disorder) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ek7JK6pattE

Podobné články

Tým Mám lékaře – 15. 2. 2024

Klíč k uvolnění: Praktický průvodce meditací

Meditace je praxe, která má kořeny hluboko v dávných tradicích a filozofiích a stala se v moderním světě neje...

Tým Mám lékaře – 27. 1. 2024

Jak rozpoznat a léčit syndrom vyhoření?

Ve stále komplexnějším světě se mnoho lidí setkává se syndromem vyhoření, který negativně ovlivňuje jejich pr...

Tým Mám lékaře – 17. 1. 2024

5 častých mýtů o psychoterapii

Přestože je psychoterapie klíčovým nástrojem pro podporu duševního zdraví, stále kolem ní panují různé mýty....