Anorexie – duševní onemocnění s těžkými následky

-
Anorexie – duševní onemocnění s těžkými následky

Anorexie, jinak také známá pod pojmem nechutenství, patří stejně jako bulimie do skupiny poruch příjmů potravy. Jedná se o duševní onemocnění, charakteristické odmítáním potravy v neustálé snaze zhubnout. Nemocný má zkreslené představy o své postavě, bývá v mnohých případech nezdravě vyhublý, což si však neuvědomuje. Jak se anorexie diagnostikuje a jaké jsou způsoby léčby?


Příčiny vzniku anorexie

Není snadné určit, jak anorexie vzniká, existují však tři nejvýznamnější faktory, které mohou hrát značnou roli. První z faktorů je biologický, s tím, že se také udává, že u některých lidí hraje roli i genetika. Například mladí lidé, kteří mají v rodině osobu s poruchou příjmu potravy, jsou více náchylní k jejímu rozvoji. Dále hraje roli psychologický faktor, kdy jednou z příčin vzniku může být nízké sebevědomí, emoční labilita či sklony k perfekcionismu. Poslední příčinou jsou sociálně kulturní aspekty. Ty jsou charakteristické zejména dnešní dobou, kdy se v západní společnosti stále vnímá jako ideál krásy štíhlá postava, což dostává primárně mladé dospělé, častěji pak ženy, pod velký tlak a může tak přispět k rozvoji anorexie.


Příznaky anorexie

Primárně má nemocný pocit, že je příliš tlustý a neustále se snaží dosáhnout proporcí, které však vůbec neodpovídají jeho tělesné konstituci. Náhled na vlastní tělo není absolutně reálný, pacient má pocit, že stále potřebuje hubnout. Dalšími příznaky jsou symptomy související s podvýživou, tedy únava, závratě, ztráta menstruace, mdloby, řídnutí kostí a další. Psychickými příznaky jsou pak malé sebevědomí, nespokojenost sám se sebou, může se také rozvinout úzkost či deprese.


Prevence a léčba

Rozpoznat včas vznik anorexie je nesmírně obtížné, jelikož si nemocný nepřipouští, že by s ním bylo něco v nepořádku. Mezi rizikové faktory patří velké změny v životě jako například úmrtí v rodině, rozvod či ztráta zaměstnání. Rizikovým obdobím je pak zvlášť u mladých žen puberta (14–18 let), kdy touží po uznání a snaží se zalíbit. Je tedy důležité vnímat, zda v těchto obdobích nedochází u vás či u osob ve vašem okolí ke změně stravovacích návyků, dietám atd.


Léčba anorexie pak obvykle probíhá ambulantně, u vážných případů bývá nutná i hospitalizace. Cílem léčby je vypracování nových stravovacích návyků, psychoterapie pak pomáhá pacientovi získat zdravý náhled na vlastní tělo a uvědomit si onemocnění. V některých případech mohou pomoci také antidepresiva.


Anorexie je velmi nebezpečné onemocnění s úmrtností okolo 5-15 %. Důležitá je především včasná diagnostika, která může významně snížit dopady nemoci. Pokud máte u sebe nebo ve svém okolí podezření na anorexii, nebojte se vyhledat lékařskou pomoc.

Anorexie: příznaky, léčba (mentální anorexie) - Vitalion.cz. (n.d.). Vitalion.cz. https://nemoci.vitalion.cz/anorexie/

Přispěvatelé projektů Wikimedia. (2023b). Anorexie. cs.wikipedia.org. https://cs.wikipedia.org/wiki/Anorexie

Nepanikař, T. (2019, October 5). Co je to anorexie? - Nepanikař. Nepanikař. https://nepanikar.eu/co-je-to-anorexie/

Podobné články

Tým Mám lékaře – 7. 9. 2023

Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se ja...

Tým Mám lékaře – 15. 8. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy...

Tým Mám lékaře – 5. 8. 2023

Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

V posledním roce většina z nás zaregistrovala vysoký nárůst popularity umělé inteligence (AI). S novou techno...