Psycholog, psychoterapeut nebo psychiatr - jaký je mezi nimi rozdíl

-
Psycholog, psychoterapeut nebo psychiatr - jaký je mezi nimi rozdíl

Při shánění odborníka je důležité si předem uvědomit, koho vlastně hledáme, aby nám adekvátně dokázal poradit s naším problémem. Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem nebo psychiatrem, a kdy se na někoho z nich obrátit?


Psycholog – U této profese se jedná o absolventa pětiletého vysokoškolského studia psychologie většinou na filozofické fakultě či fakultě sociálních studií, který se poté může uplatnit například v oblasti personalistiky, pracovní, školní a sportovní psychologie. Tento absolvent magisterského vzdělání může provádět psychologická vyšetření, poskytovat psychologické poradenství nebo se také věnovat klinické psychologii.


Klinický psycholog – Tento typ psychologa si prošel atestací ve zdravotnictví k čemuž má také odpovídající praxi. Primárně se zabývá zvládáním vážných úrazů a onemocnění, duševními nemocemi a obvykle má i atestaci z psychoterapie, aby tak lépe podpořil harmonický rozvoj osobnosti. V praxi je vhodné se spíše obrátit na běžného psychologa, pokud se jedná o osobní problémy nebo seberozvoj, jelikož klinický psycholog řeší spíše závažnější psychické problémy.


Psychoterapeut – V tomto smyslu se jedná o absolventa psychoterapeutického výcviku, a nikoliv o absolventa studia psychologie. Ovšem pro vstup do psychoterapeutického výcviku je potřeba mít ukončené vysokoškolské vzdělání (bakaláře), a to například z psychologie, nebo dalších humanitních a sociálních věd. Práce psychoterapeuta spočívá převážné ve vedení rozhovorů a vytváření důvěrných vztahů s klienty. Problém u psychoterapie je především fakt, že není nijak legislativně ošetřena, a proto si vždy předem zjistěte, jakého vzdělání dosáhl vámi zvolený psychoterapeut.


Psychiatr – Na rozdíl od psychologa má psychiatr vystudovanou lékařskou fakultu, jejíž studium trvá 6 let. Lékař po studiu musí vykonat další praxe a průběžně se dále vzdělávat, poté složí atestační zkoušku a stává se tak psychiatrem. Psychiatr většinou pracuje v psychiatrické nemocnici, ambulanci, nebo může vést vlastní praxi. Důležitým rozdílem, podle kterého lze snadno rozlišit psychologa a psychiatra, je možnost předepisovat léky, kterou disponuje pouze psychiatr.


Vybírejte svého odborníka pozorně a dbejte na to, aby vám především vyhovoval jako člověk, na našich stránkách si každý může vybrat toho svého.

Podobné články

Tým Mám lékaře – 24. 3. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou – 1. díl

V  nedávném článku jsme si představili disociativní poruchu identity a poukázali na hlavní rozdíly mezi to...

Tým Mám lékaře – 20. 3. 2023

Jak poznat migrénu a jak se jí bránit

Migrény jsou velmi bolestivý stav, který může být pro pacienty velmi frustrující a omezující. I běžné denní ú...

Tým Mám lékaře – 2. 2. 2023

Přijímací zkoušky na psychologii – kde mohu studovat a jaké jsou moje šance?

Vědní obor psychologie v posledních letech v České republice nabral značně na popularitě a téměř každým rokem...