Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

-
Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

V posledním roce většina z nás zaregistrovala vysoký nárůst popularity umělé inteligence (AI). S novou technologií přicházejí i nové možnosti, které můžeme využít v náš prospěch v celé řadě profesí. Již dnes, např. v řízení dopravy, využíváme AI jako nástroj pro usnadnění našich životů. V dnešním článku si proto představíme, jakým způsobem by mohla být konverzační AI přínosem pro psychoterapii či psychiatrii, a kam toto odvětví směřuje.


Konverzační AI (CAI) – Ve zkratce se jedná o konkrétní typ technologie, která souběžně využívá umělou inteligenci, rozpoznávání hlasu a dále také aplikaci pro zasílání zpráv, ať už hlasových či textových. Tyto funkce jsou pak použity pro napodobení lidské konverzace, čímž vytvářejí dojem, že hovoříte s reálnou osobou. Pokud např. doma používáte Google Home nebo např. Alexu, tak jste již na vlastní kůži zažili funkce méně pokročilých konverzačních AI.


Výhody použití konverzační AI – V psychoterapii se již celou řadu let potýkáme s problémem, kdy není dostatek odborníků (především těch klinických), zatímco lidí, kteří se rozhodli vyhledat odbornou pomoc, neustále přibývá. Najít si dnes psychologa pak může zabrat klidně i několik měsíců, což rozhodně není ideální pro duševní zdraví jedince. Online poradny se dnes snaží řešit tuto situaci tím, že umožňují snadné a rychlé spojení s psychologem. Ke zlepšení této situace by také mohlo posloužit konverzační AI, jelikož není omezeno časem a pozorností odborníků. Pacient se tak bude moci kdykoliv obrátit na konverzační AI, která s ním nadále může vést rozhovor a např. mu tak pomoct se zvládnutím obtížné situace. Propracované a bezpečné konverzační AI pro veřejnost doposud vyvinuto nebylo, je ale takřka jisté, že se na něm intenzivně pracuje.


Absence terapeutického rozhovoru v psychiatrii – Dostupnost a časové možnosti odborníků ale nemusí být jediný problém, se kterým se pacient může setkat při návštěvě psychiatra. Především v USA řada výzkumů a analýz poukázala na fakt, že počet terapeutických rozhovorů v psychiatrii klesá. Dokonce po roce 2010 přes 50 % dotazovaných psychiatrů uvedlo, že nepraktikují žádnou formu psychoterapie (pro rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem se podívejte na náš dřívější článek). Psychiatrům často chybí dostatečná finanční motivace, která by je motivovala k provádění těchto rozhovorů. Absence terapeutického rozhovoru může být však pro spoustu lidí nepřijatelný a nepříjemný zážitek, s čímž by znovu mohla pomoci konverzační umělá inteligence. Tato inteligence by pak mohla vést s pacienty smysluplné a delší rozhovory, které by řada z nich ve své léčbě značně ocenila. Avšak takovýto nástroj stále vyžaduje nespočet testů a vývoje, než bude použitelný v praxi a my si tak tedy budeme muset ještě pár let počkat.


Analýza dat v psychoterapii – Kromě neomezeného času nám AI může nabídnout i téměř neomezenou paměť. V budoucnu by tak mohli psychoterapeuti využít CAI pro analýzu velkého množství dat, jako je například individuální anamnéza, symptomy a další relevantní informace. CAI pak může pomoci psychoterapeutovi identifikovat takové vzorce, které by pro lidského odborníka nemusely být zcela zřejmé. Sezení by tímto způsobem mohla být více personalizovaná, a především by si tím i samotní psychoterapeuti ušetřili nějaký ten čas.


Doposud sice nemáme dostatek dat z klinických studií, ale např. v jedné studii na studentech se ukázalo, že po konverzaci s CAI většina studentů uvedla, že se po svěřeních svých problémů cítili podstatně lépe. To naznačuje, že použití konverzační umělé inteligence v psychoterapii by do budoucna opravdu mohlo mít smysl. Umělá inteligence nemůže nahradit lidský kontakt, na druhou stranu může být vhodným doplňkem v rámci léčby psychických potíží. Zároveň může být potenciálním zlepšením pro obor psychoterapie, který se stále potýká s nedostatkem odborníků. S použitím AI se ale pojí i řada výzev, ty si nastíníme v příštím článku.

Sedlakova, J., & Trachsel, M. (2022). Conversational artificial intelligence in psychotherapy: a new therapeutic tool or agent? American Journal of Bioethics, 23(5), 4–13. https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2048739

Miner, A. S., Shah, N. H., Bullock, K., Arnow, B. A., Bailenson, J. N., & Hancock, J. T. (2019). Key considerations for Incorporating Conversational AI in Psychotherapy. Frontiers in Psychiatry, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00746

Tadmon, D., & Olfson, M. (2022). Trends in outpatient psychotherapy provision by U.S. psychiatrists: 1996–2016. American Journal of Psychiatry, 179(2), 110–121. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2021.21040338

Co je Konverzační AI: Zásady a příklady. (n.d.). https://www.chatcompose.com/cs/conversational.html

Podobné články

Tým Mám lékaře – 7. 9. 2023

Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se ja...

Tým Mám lékaře – 15. 8. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy...

Tým Mám lékaře – 10. 7. 2023

Jak se vyrovnat se stresem: 5 účinných strategií pro zvládání každodenního tlaku

Stres je nepostradatelnou součástí moderního života. Každodenní tlak a nároky, s nimiž se setkáváme, mohou zp...