Stres a rizika s ním spojená

-
Stres a rizika s ním spojená

V moderní době plné pracovních a vzdělávacích povinností je mnohdy složité najít si čas na to, co nás zajímá a naplňuje. Mnoho lidí se tak dennodenně cítí pod tlakem, zejména kvůli nedostatku času. Z těchto problémů pramení emoce známá pod pojmem stres. Co se pod pojmem stres skrývá, a jak nám může škodit i pomáhat?


Co to je stres?

Jako stres je označován pocit velké zátěže, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Jedná se o vnitřní stav jedince, který se mnohdy projevuje i na fyzické rovině, a to obvykle pocitem sevření, úzkosti a strachu. Je vhodné zmínit, že stres nemusí být jen negativní záležitostí – je důležité rozlišovat mezi eustresem a distresem. Zatímco distres bývá doprovázen napětím a může vést k mnohým psychickým problémům, eustres vzniká působením příjemných situací, jako je například narození dítěte či povýšení v práci. Stres se také dělí na akutní a dlouhodobý, přičemž akutní je reakcí na náhlou šokující událost (například dopravní nehoda) a dlouhodobý či chronický vzniká delším působením negativní zátěže.


Příčiny stresu

Mezi nejčastější příčiny stresu řadíme silnou pracovní zátěž, problémy v mezilidských vztazích, nedostatek spánku, úraz či závažné onemocnění, ztrátu zaměstnání, finanční obtíže či smrt blízkého člověka. Stres může vznikat i u lidí, kteří mají příliš velká očekávání od sebe samého, nebo špatně nakládají se svým časem.


Reakce a dopady na organismus

Každý jedinec reaguje na stres rozdílně, společnou reakcí však bývá pocit úzkosti, strachu a nejistoty. Je velmi důležité najít si vlastní mechanismy, které pomohou stres odbourat. V krátkodobém horizontu pomáhá především pohyb, lepší time management, kvalitní strava a dostatečný spánek. Primární je však najít důvod, proč se ve stresu cítíme a zapracovat na jeho odstranění. S tím může v mnohých případech efektivně pomoci psycholog.


Zatímco krátkodobý stres může tělo stimulovat k lepším výkonům, ten dlouhodobý nepříznivě působí jak na tělo, tak na mysl. V některých případech může vést dokonce k syndromu vyhoření! Pokud máte pocit, že nemáte zvládání stresu dlouhodobě pod kontrolou, určitě se vyplatí vyhledat odborníka.

Pears Health Cyber, www.pearshealthcyber.cz. (n.d.-a). 10 tipů, jak se zbavit stresu. Lékárna.cz. https://www.lekarna.cz/clanek/stres-10-tipu-jak-se-ho-zbavit/

Zdraví, N. Ú. D. (2022, February 27). Stres a vyhoření. Opatruj.se. https://www.opatruj.se/dusevni-zdravi/stres-a-vyhoreni

Podobné články

Tým Mám lékaře – 7. 9. 2023

Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se ja...

Tým Mám lékaře – 15. 8. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy...

Tým Mám lékaře – 5. 8. 2023

Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

V posledním roce většina z nás zaregistrovala vysoký nárůst popularity umělé inteligence (AI). S novou techno...