Extrovert a Introvert – opačné povahové rysy rozsáhlého spektra

-
Extrovert a Introvert – opačné povahové rysy rozsáhlého spektra

V životě jste se již pravděpodobně setkali s označením, že jste buď extrovert, nebo introvert. Ne vždy ale tyto dva pojmy definují člověka přesně. Přestože některé z nás lidé nabíjí energií a nepohrdneme pořádným večírkem, nic v životě nevynahradí lenivý večer se sklenkou vína u oblíbeného seriálu. Škatulkování lidí na extroverty a introverty tak dostává trošku trhliny. To je pravděpodobně dáno tím, že charakteristika člověka se pohybuje na rozmezí škály, nikdo tak velmi pravděpodobně nespadá úplně do jediné, či druhé škatulky.


Extrovert – Jedním z pěti základních rysů osobnosti je extroverze. Jako další lze uvést například neuroticismus či přívětivost. Dohromady těmto faktorům říkáme v psychologii „velká pětka“, o ní si ale více řekneme v nadcházejících článcích. Každá z těchto vlastností má své vlastní spektrum, do kterého spadá každý z nás. Extroverze je typická tím, že daný jedinec čerpá energii a sílu především ze svého okolí. Libuje si v přítomnosti druhých, obráží různé večírky a další společenské události jej spíše nabudí, nežli vysílí. Silně extrovertní jedinci na druhou stranu mohou mít častěji sklony k nudě, pokud tráví čas o samotě.

C. G. Jung definoval extroverzi jako obrácení libida ven, zatímco introverzi specifikoval jako obrácení libida dovnitř. V praxi to znamená, že extrovertní jedinci vyhledávají uspokojení v okolním světě.


Introverze – Jak je již zmíněno v odstavci výše, tito lidé spíše vyhledávají uspokojení ve svém vlastním vnitřním světě, nikoliv ve světě okolním, jako je tomu u extrovertů. Typický introvert dle H. J. Eysencka je tichý, stahuje se do sebe, rezervovaný, drží si odstup, nepodléhá okamžitým impulzům a preferuje určitý řád.


Ambivert – Jak již víme, extrovert a introvert jsou pouze dva extrémy jednoho spektra, proto drtivá většina z nás spadá někam na pomezí těchto dvou extrémů. Každý jedinec je obvykle mixem těchto dvou typů, který se definuje označením ‚‚ambivert‘‘. Tyto jedince bychom mohli označit za velmi přizpůsobivé, jelikož jsou schopni se v různých situacích zachovat vcelku odlišně.


Považujete se spíše za extroverta či introverta? Nebo máte pocit, že k vám nejvíce sedí pojem ambivert? Dejte nám vědět na našem Discord serveru v sekci role, kde můžete jednoduše hlasovat.

Podobné články

Tým Mám lékaře – 24. 3. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou – 1. díl

V  nedávném článku jsme si představili disociativní poruchu identity a poukázali na hlavní rozdíly mezi to...

Tým Mám lékaře – 20. 3. 2023

Jak poznat migrénu a jak se jí bránit

Migrény jsou velmi bolestivý stav, který může být pro pacienty velmi frustrující a omezující. I běžné denní ú...

Tým Mám lékaře – 2. 2. 2023

Přijímací zkoušky na psychologii – kde mohu studovat a jaké jsou moje šance?

Vědní obor psychologie v posledních letech v České republice nabral značně na popularitě a téměř každým rokem...