Úpal a úžeh – jak je rozeznat a léčit

-
Úpal a úžeh – jak je rozeznat a léčit

V létě je kvůli vysokým teplotám a silnému slunci tělo mnohdy vystaveno vysoké zátěži, která se může projevit úpalem či úžehem. Zatímco úpal vzniká v důsledku přehřátí celého organismu, při úžehu dochází pouze k přehřátí mozku. Vzhledem k podobným projevům bývají tato onemocnění často zaměňována, přestože se způsob jejich vzniku, stejně jako některé příznaky, liší. Jak se úžeh a úpal projevují a jak se jim vyhnout?

Úpal je nemoc způsobená primárně horkem, přímé působení slunce tedy není nutné. Tělo se přehřívá, není schopno vytvořit dostatek potu ke svému ochlazení a hrozí také dehydratace organismu.

Úžeh naopak vzniká zásadně vlivem prudkého slunečního záření. Dochází při něm k přehřátí mozku, které je způsobeno delším pobytem na přímém slunci.

Příznaky:

Mezi typické příznaky obou onemocnění patří především bolest hlavy, zvýšená teplota a nevolnost, která může vést až ke zvracení.

Úpal může být doprovázen těmito příznaky:

Zmatenost

Zrychlené dýchání

Zimnice

Svalové křeče

Úžeh je charakteristický těmito problémy:

Slabost

Ztuhnutí šíje

Spálená kůže

Zatímco příznaky úpalu se obvykle dostaví ihned, úžeh na sobě můžeme pocítit i několik hodin po pobytu na slunci. Je tedy důležité věnovat svému zdravotnímu stavu v letních dnech zvýšenou pozornost.

Délka onemocnění a jejich léčba:

U obou onemocnění je velmi důležitá okamžitá léčba, která může významně zkrátit délku trvání příznaků. Zásadní je především ochlazení organismu a rehydratace, která však musí probíhat postupně, aby se předešlo nevolnostem. Vhodné je nemocného uložit na chladné místo a podložit mu nohy, při úžehu pak přiložit studený obklad. Ideální je pití čisté vody či mineralizovaných nápojů, s horečkou pomohou analgetika. Důležité je také nepodceňovat případné spáleniny od slunce.

Při včasné první pomoci akutní příznaky obvykle odezní do několika hodin, únava může však přetrvávat i několik dní. V případě, kdy teplota neklesá, zvracení neustává, nebo nemocný ztrácí vědomí je nutné vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc.

Prevence:

Předcházet úpalu a úžehu je možné několika jednoduchými způsoby. Primární je nevystavovat se mezi 11 a 15 hodinou přímému slunci, dále pak nosit pokrývku hlavy a dodržovat pitný režim. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat především dětem, které jsou úpalem a úžehem nejčastěji ohroženy.

Podobné články

Tým Mám lékaře – 24. 3. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou – 1. díl

V  nedávném článku jsme si představili disociativní poruchu identity a poukázali na hlavní rozdíly mezi to...

Tým Mám lékaře – 20. 3. 2023

Jak poznat migrénu a jak se jí bránit

Migrény jsou velmi bolestivý stav, který může být pro pacienty velmi frustrující a omezující. I běžné denní ú...

Tým Mám lékaře – 2. 2. 2023

Přijímací zkoušky na psychologii – kde mohu studovat a jaké jsou moje šance?

Vědní obor psychologie v posledních letech v České republice nabral značně na popularitě a téměř každým rokem...