Úpal a úžeh – jak je rozeznat a léčit

-
Úpal a úžeh – jak je rozeznat a léčit

V létě je kvůli vysokým teplotám a silnému slunci tělo mnohdy vystaveno vysoké zátěži, která se může projevit úpalem či úžehem. Zatímco úpal vzniká v důsledku přehřátí celého organismu, při úžehu dochází pouze k přehřátí mozku. Vzhledem k podobným projevům bývají tato onemocnění často zaměňována, přestože se způsob jejich vzniku, stejně jako některé příznaky, liší. Jak se úžeh a úpal projevují a jak se jim vyhnout?


Úpal je nemoc způsobená primárně horkem, přímé působení slunce tedy není nutné. Tělo se přehřívá, není schopno vytvořit dostatek potu ke svému ochlazení a hrozí také dehydratace organismu.


Úžeh naopak vzniká zásadně vlivem prudkého slunečního záření. Dochází při něm k přehřátí mozku, které je způsobeno delším pobytem na přímém slunci.


Příznaky:

Mezi typické příznaky obou onemocnění patří především bolest hlavy, zvýšená teplota a nevolnost, která může vést až ke zvracení.


Úpal může být doprovázen těmito příznaky:

  • Zmatenost
  • Zrychlené dýchání
  • Zimnice
  • Svalové křeče

Úžeh je charakteristický těmito problémy:

  • Slabost
  • Ztuhnutí šíje
  • Spálená kůže

Zatímco příznaky úpalu se obvykle dostaví ihned, úžeh na sobě můžeme pocítit i několik hodin po pobytu na slunci. Je tedy důležité věnovat svému zdravotnímu stavu v letních dnech zvýšenou pozornost.


Délka onemocnění a jejich léčba:

U obou onemocnění je velmi důležitá okamžitá léčba, která může významně zkrátit délku trvání příznaků. Zásadní je především ochlazení organismu a rehydratace, která však musí probíhat postupně, aby se předešlo nevolnostem. Vhodné je nemocného uložit na chladné místo a podložit mu nohy, při úžehu pak přiložit studený obklad. Ideální je pití čisté vody či mineralizovaných nápojů, s horečkou pomohou analgetika. Důležité je také nepodceňovat případné spáleniny od slunce.


Při včasné první pomoci akutní příznaky obvykle odezní do několika hodin, únava může však přetrvávat i několik dní. V případě, kdy teplota neklesá, zvracení neustává, nebo nemocný ztrácí vědomí je nutné vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc.


Prevence:

Předcházet úpalu a úžehu je možné několika jednoduchými způsoby. Primární je nevystavovat se mezi 11 a 15 hodinou přímému slunci, dále pak nosit pokrývku hlavy a dodržovat pitný režim. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat především dětem, které jsou úpalem a úžehem nejčastěji ohroženy.

Pears Health Cyber, www.pearshealthcyber.cz. (n.d.-b). Umíte poznat úpal a úžeh? Poradíme vám! 👍. Lékárna.cz. https://www.lekarna.cz/clanek/upal-vs.-uzeh-umite-je-rozpoznat/

Úpal a úžeh: Příznaky, léčba a jaký je mezi nimi rozdíl. (2022, 2. únor). EUC. https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/upal-a-uzeh-priznaky-lecba-a-jaky-je-mezi-nimi-rozdil/

Úpal a úžeh | Fakultní Thomayerova nemocnice. (n.d.). https://www.ftn.cz/upal-a-uzeh-816/

Podobné články

Tým Mám lékaře – 4. 12. 2023

Psychologie prokrastinace: Proč odkládáme povinnosti a co s tím?

Prokrastinace, náš často nevítaný společník, vede k odkládání úkolů, čímž může způsobit značný stres a negati...

Tým Mám lékaře – 28. 11. 2023

Jak zmírnit stres před svátky a užít si Vánoce?

Blíží se období vánočních svátků a ačkoliv je to čas radosti a pohody, mnoho lidí prožívá stres způsobený sho...

Tým Mám lékaře – 22. 11. 2023

Digitální detox: Jak odpojení od technologií pomáhá duševnímu zdraví?

Žijeme ve věku digitální revoluce, kde jsme neustále spojeni s technologiemi. Smartphony, sociální sítě a nek...