Obezita – o co se jedná, a jak s ní bojovat?

-
Obezita – o co se jedná, a jak s ní bojovat?

V současné době trpí v České republice nadváhou přibližně dvě třetiny dospělých a okolo deseti procent dětí a dospívajících. Ačkoliv se může zdát, že nadváha nemusí představovat větší zdravotní problém, rizika s ní spojená jsou obrovská. Co to obezita je, jaké jsou její příčiny, a jak s ní bojovat?


Co je to obezita?

Jako obezita se označuje tělesný stav, kdy se v těle ukládá nadměrné množství tuku. Míra nadváhy se nejčastěji vyhodnocuje pomocí tzv. BMI, tedy indexu tělesné hmotnosti. Jeho výpočet se provádí pomocí poměru hmotnosti a výšky, důležité je však i pohlaví a věk dané osoby, jelikož u dětí a dospívajících je nutné provádět výpočty odlišně. Na internetu je možné najít několik kalkulaček, které vám pomohou BMI určit. Velmi zjednodušeně lze říci, že BMI pod 18,5 značí podváhu, nad 25 zase nadváhu. Jako obezita je vnímána hodnota vyšší než 30. Je důležité zmínit, že hodnotu BMI lze brát jen jako orientační údaj, nevypovídá totiž o zastoupení tuku v organismu. Jakožto hranice obezity je definováno zastoupení tuků v organismu z více než 30 % u žen a 25 % u mužů.


Příčiny obezity

Obezita je chronické onemocnění, k jehož vzniku může vést několik příčin či jejich kombinace. Jako ty nejvýznamnější lékaři označují životní styl, genetiku a působení okolních vlivů. Záleží však na jednotlivci, do jaké míry dané předpoklady podpoří či naopak zvrátí.


Za další příčiny bývá označováno následující:  • Nadměrný příjem kalorií
  • Nedostatek fyzické aktivity
  • Špatné složení stravy
  • Hormonální příčiny
  • Nedostatek spánku a stres

Zdravotní rizika s obezitou spojená

Obezita je považována za závažné onemocnění, ke kterému se váží mnohá rizika, která do velké míry mohou ovlivnit kvalitu a délku života. Mezi ta nejzávažnější patří metabolická onemocnění, jako je cukrovka druhého typu, srdeční a cévní onemocnění, zvýšené riziko vzniku nádorů (primárně pak tlustého střeva) či různá gynekologická onemocnění a problémy s početím. Zároveň nelze opomenout ani možné psychické obtíže, jako jsou deprese či poruchy spánku.


Léčba a prevence

Obezita vzniká obvykle z kombinace různých faktorů, proto bývá její léčba komplikovaná a dlouhá. Důležitá je změna životosprávy, o které je ideální poradit se s odborníky. V některých případech může pomoci i chirurgická léčba. Nedoporučuje se pouštět se do drastických diet, jelikož většinou nemají kýžený efekt a tělu v dlouhodobém horizontu nijak nepomohou.


Nejlepší prevencí předcházení obezity je zdravá a vyvážená strava, dostatek pohybu, kvalitní a dlouhý spánek a dobré psychické rozpoložení. Obezita je onemocnění, které není radno podceňovat a její léčbu je vždy vhodné zavčasu konzultovat s lékařem.

info@neovize.cz. (n.d.-b). Co je to krátkozrakost. 2023 © NeoVize. https://www.neovize.cz/jake-jsou-ocni-vady-a-onemocneni/kratkozrakost/

Mefanet, S. L. F. Č. A., Sr. (n.d.-c). Obezita – WikiSkripta. https://www.wikiskripta.eu/w/Obezita

Podobné články

Tým Mám lékaře – 15. 2. 2024

Klíč k uvolnění: Praktický průvodce meditací

Meditace je praxe, která má kořeny hluboko v dávných tradicích a filozofiích a stala se v moderním světě neje...

Tým Mám lékaře – 27. 1. 2024

Jak rozpoznat a léčit syndrom vyhoření?

Ve stále komplexnějším světě se mnoho lidí setkává se syndromem vyhoření, který negativně ovlivňuje jejich pr...

Tým Mám lékaře – 17. 1. 2024

5 častých mýtů o psychoterapii

Přestože je psychoterapie klíčovým nástrojem pro podporu duševního zdraví, stále kolem ní panují různé mýty....