V začarovaném kruhu rituálů – Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

-
V začarovaném kruhu rituálů – Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

Stává se vám, že při odchodu z domova opakovaně kontrolujete, zda jste opravdu zamknuli vchodové dveře? Musíte se kvůli tomu neustále vracet, nebo vám nutkavá myšlenka nedovolí v klidu odejít, aniž byste zkontrolovali, zda je váš vařič skutečně vypnutý? Pokud znáte někoho, komu tyto vtíravé myšlenky silně ovlivňují život, možná je na čase vyhledat odbornou pomoc.


OCD – O co se vlastně jedná? Kolem 80 % lidí někdy zažívá nutkavé myšlenky, kterým však nepřikládají velký význam. Nepokládají je za něco nebezpečného a nemají tak potřebu je potlačovat či zvládat. Naopak člověk trpící obsedantně kompulzivní poruchou se těmito myšlenkami (obsese) zabývá a trpí tak silnou úzkostí, napětím a nepohodou.


Na základě těchto myšlenek vznikají tzv. kompulze, které krátkodobě pomáhají ulevit od úzkostí, jež jsou způsobeny nutkavými myšlenkami. Jako příklad kompulze si lze představit nadměrné mytí rukou, či výše zmíněné opakované kontrolovaní, zda jsou vchodové dveře opravdu zamknuté. Tito lidé jsou si vědomi toho, že jejich myšlenky a nutkání jsou iracionální a často tak svoji poruchu tají, nebo se za ni stydí. Proto je důležité vyhledat odbornou pomoc co nejdříve.


Základní znaky obsese a kompulzeObsese

  • Opakující se myšlenky, představy či nutkání, které jsou vnímány jako nepříjemné, nežádoucí, nesmyslné, a především vzbuzující úzkost.
  • Snažíme se je potlačit.
  • Jsou vnímány jako produkt vlastní mysli, nepochází zvnějšku.
  • Dochází k růstu úzkostí, které se pak snažíme odstranit rituálem či jiným jednáním (kompulzí).
  • Obsese se časem objevují v dalších oblastech života.

Kompulze

  • Opakované, úmyslné a účelné jednání prováděné podle určitých pravidel. Díky úmyslnosti a cílevědomosti se kompulze liší od běžných tiků.
  • Kompulze směřuje ke snížení či předcházení úzkosti, způsobené obsedantními myšlenkami.
  • Nemusí mít žádný vztah k tomu, čemu má zabránit. Může se jednat o nahodilou činnost.
  •  Jedinec si uvědomuje, že je jeho jednání nesmyslné nebo přehnané.


Obsese úzkost vyvolávají, kompulze ji dočasně snižují. Proto můžeme kompulze označit jako aktivní obranu proti úzkosti. Bohužel také vedou k pocitům studu a méněcennosti, čímž míru psychického napětí dále zvyšují.


Pokud máte pocit, že jsou vám tyto příznaky blízké a nutkavé myšlenky vám již značně ovlivňují život, bylo by vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Praško, J. a. K. (2016). Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit: Příručka pro klienta a jeho rodinu. PORTÁL s. r. o.

Čr, Ú. (n.d.). Obsedantně kompulzivní porucha (OCD): co to je? NZIP.cz. https://www.nzip.cz/clanek/724-obsedantne-kompulzivni-porucha-zakladni-informace

Wikipedia contributors. (2023d). Obsessive–compulsive disorder. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Obsessive%E2%80%93compulsive_disorder

Podobné články

Tým Mám lékaře – 7. 9. 2023

Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se ja...

Tým Mám lékaře – 15. 8. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy...

Tým Mám lékaře – 5. 8. 2023

Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

V posledním roce většina z nás zaregistrovala vysoký nárůst popularity umělé inteligence (AI). S novou techno...