Smysl života dle psychiatra Viktora Frankla – najděte svůj

-
Smysl života dle psychiatra Viktora Frankla – najděte svůj

Každý z nás pravděpodobně již pocítil, že život tu není jen od toho, aby se bezmyšlenkovitě odžil, život by přeci také měl mít nějaký smysl. Co všechno ale může uspokojit naši přirozenou vůli ke smyslu? Na to se podíváme v dnešním článku, který se primárně opírá o poznatky ze studií uznávaného židovského psychiatra, Viktora E. Frankla.


Na úvod je důležité zmínit, že Franklův názor na vůli ke smyslu je podpořen empirickými důkazy. Například výsledky určitých studií poukázaly na fakt, že lidé dávají přednost smysluplné práci před prací dobře placenou. A kde dále můžeme najít smysl života? V. Frankl uvádí, že jedinec může objevit smysl v životě trojím způsobem, a to vykonáním činu, prožitím hodnoty a utrpením.


  • Vykonání činu – Pod tímto pojmem si můžete představit např. vaši práci, zajímavou činnost či sport. Každá činnost obsahuje skrytý smysl, ale je dobré myslet na fakt, že i smysluplná práce se může stát nesmyslnou, je-li konána sebestředně. Proto bychom se měli zaměřit na činnosti, které jsou konány s ohledem na druhé, abychom tak dosáhli sebe přesahujícího uspokojení.


  • Prožití hodnoty – Dle V. Frankla se jedná o jakýkoliv opravdový lidský zážitek. Za nejhodnotnější považuje především lásku. Každý, kdo se někdy upřímně zamiloval, s tímto tvrzením pravděpodobně souhlasí. Může se jednat o vztah mezi sourozenci, milostný vztah, nebo čistě o upřímné přátelství. Každý si může najít to své.


  • Utrpení – „Lidský život může být naplněn smyslem nejen prostřednictvím tvorby a zážitků, nýbrž i prostřednictvím utrpení.“ Frankl zde hovoří o tzv. tragické triádě – utrpení, vině a smrti. Tyto strasti nám dávají příležitost pro nejhlubší lidský růst, jelikož kdykoliv musíme čelit osudu, nejvíce záleží na našem postoji k utrpení. Trpící člověk se stává hrdinou tehdy, když promění své utrpení v morální vítězství!


Toto jsou způsoby, podle kterých člověk může objevit svůj smysl života, který výrazně může pomoci zlepšit kvalitu bytí. Není žádnou ostudou se v tomto případě obrátit na psychologa. Vidíte se v některých z výše uvedených případů, nebo vás v životě naplňuje něco odlišného? Dejte nám vědět na našem Discord serveru.

Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti.

Podobné články

Tým Mám lékaře – 7. 9. 2023

Psychologie jako povolání: Různé cesty pro vystudované psychology

Pokud se právě chystáte na psychologii anebo ji už studujete, tak vás určitě bude zajímat, jakými směry se ja...

Tým Mám lékaře – 15. 8. 2023

Disociativní porucha identity (DID) pod lupou - 2. díl

V předchozím díle jsme si rozdělili osobnosti do dvou hlavních táborů, které se u této disociativní poruchy...

Tým Mám lékaře – 5. 8. 2023

Využití AI v psychoterapii – rozvoj konverzační umělé inteligence

V posledním roce většina z nás zaregistrovala vysoký nárůst popularity umělé inteligence (AI). S novou techno...