Smysl života dle psychiatra Viktora Frankla – najděte svůj

-
Smysl života dle psychiatra Viktora Frankla – najděte svůj

Každý z nás pravděpodobně již pocítil, že život tu není jen od toho, aby se bezmyšlenkovitě odžil, život by přeci také měl mít nějaký smysl. Co všechno ale může uspokojit naši přirozenou vůli ke smyslu? Na to se podíváme v dnešním článku, který se primárně opírá o poznatky ze studií uznávaného židovského psychiatra, Viktora E. Frankla.


Na úvod je důležité zmínit, že Franklův názor na vůli ke smyslu je podpořen empirickými důkazy. Například výsledky určitých studií poukázaly na fakt, že lidé dávají přednost smysluplné práci před prací dobře placenou. A kde dále můžeme najít smysl života? V. Frankl uvádí, že jedinec může objevit smysl v životě trojím způsobem, a to vykonáním činu, prožitím hodnoty a utrpením.


  • Vykonání činu – Pod tímto pojmem si můžete představit např. vaši práci, zajímavou činnost či sport. Každá činnost obsahuje skrytý smysl, ale je dobré myslet na fakt, že i smysluplná práce se může stát nesmyslnou, je-li konána sebestředně. Proto bychom se měli zaměřit na činnosti, které jsou konány s ohledem na druhé, abychom tak dosáhli sebe přesahujícího uspokojení.


  • Prožití hodnoty – Dle V. Frankla se jedná o jakýkoliv opravdový lidský zážitek. Za nejhodnotnější považuje především lásku. Každý, kdo se někdy upřímně zamiloval, s tímto tvrzením pravděpodobně souhlasí. Může se jednat o vztah mezi sourozenci, milostný vztah, nebo čistě o upřímné přátelství. Každý si může najít to své.


  • Utrpení – „Lidský život může být naplněn smyslem nejen prostřednictvím tvorby a zážitků, nýbrž i prostřednictvím utrpení.“ Frankl zde hovoří o tzv. tragické triádě – utrpení, vině a smrti. Tyto strasti nám dávají příležitost pro nejhlubší lidský růst, jelikož kdykoliv musíme čelit osudu, nejvíce záleží na našem postoji k utrpení. Trpící člověk se stává hrdinou tehdy, když promění své utrpení v morální vítězství!


Toto jsou způsoby, podle kterých člověk může objevit svůj smysl života, který výrazně může pomoci zlepšit kvalitu bytí. Není žádnou ostudou se v tomto případě obrátit na psychologa. Vidíte se v některých z výše uvedených případů, nebo vás v životě naplňuje něco odlišného? Dejte nám vědět na našem Discord serveru.

Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti.

Podobné články

Tým Mám lékaře – 15. 2. 2024

Klíč k uvolnění: Praktický průvodce meditací

Meditace je praxe, která má kořeny hluboko v dávných tradicích a filozofiích a stala se v moderním světě neje...

Tým Mám lékaře – 27. 1. 2024

Jak rozpoznat a léčit syndrom vyhoření?

Ve stále komplexnějším světě se mnoho lidí setkává se syndromem vyhoření, který negativně ovlivňuje jejich pr...

Tým Mám lékaře – 17. 1. 2024

5 častých mýtů o psychoterapii

Přestože je psychoterapie klíčovým nástrojem pro podporu duševního zdraví, stále kolem ní panují různé mýty....